اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : سوخت‌گیری و پرداخت همزمان با یک کارت
کد خبر : ۱۹۳۰۲
تعداد بازدید : ۴۸۳
متن کامل خبر

با ورود سامانه‌های جدید، دستگاه‌های نازل جایگاه‌های سوخت به‌گونه‌ای ارتقا می‌یابند که با ارتقای این دستگاه‌ها، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه‌های عرضه سوخت صورت خواهد گرفت. ۱۱‌سال است که دستگاه‌های اولیه استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و فرسوده شده‌اند. اما همچنان ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی ‌است و هنگامی‌که متقاضی برای سوخت گیری به جایگاه می‌رود یا باید از کارت سوخت خودش یا کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده کند. پیگیری‌های ایسنا حاکی از این است که طبق بررسی‌های کارشناسی که در این زمینه انجام شده، قرار شده است که در دستگاه‌ها سخت‌افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراکنش سوخت را ارسال می‌کند، نصب شود. در حال حاضر در ۴۶‌جایگاه تک سکویی که شامل ۱۰۲‌نازل می‌شود، این سیستم سخت‌افزاری به صورت آزمایشی نصب شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد. این درحالی است که درباره هزینه‌بر بودن اجرای دستگاه‌های جدید گفته می‌شود هزینه اجرای این طرح بر عهده شرکت پخش نبوده و برای آن با بخش خصوصی و بانک‌ها مراوده شده است. بر اساس این گزارش، استفاده از کارت‌های سوخت از اواخر دولت هشتم مطرح شد که در ابتدا صرفاً استفاده از کارت برای بهینه‌سازی مصرف و کنترل مصرف بود اما اجرای این کار در دولت هشتم انجام نشد و در نهایت در دولت نهم و دهم بحث هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی اجرا و کارت سوخت رسماً وارد نظام سوخت‌گیری کشور شد.