اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : روزی تو خواهی آمد
کد خبر : ۲۱۱۵
تعداد بازدید : ۶۶۲
متن کامل خبر

فاطمه قاسمی پور (نامه‌هایی از پراگ)، پرویز دوایی، جهان کتاب: 1395 جدیدترین نامه‌ات در برابرم است و چند بار تا به حال با لذت خوانده‌ام؛ لذتی در ردیف «راحت‌الحلقوم» که شیرینی محبوب مادر ما بود که می‌خرید و می‌آورد خانه ولی صدایش را درنمی‌آورد و پاکتش را می‌گذاشت زیر تشکچه‌اش و تک‌تک می‌خورد (برای ماها تنقل‌های دیگری می‌خرید). ما که می‌پرسیدیم چی می‌خوری، می‌گفت: «هیچی، یه «راحت» از سر صبح گذاشته‌ام گوشه لپم. شماها یه تیکه «راحت» رو هم نمی‌تونین به من ببینین؟»... در خود پراگ و محله «پاراندوف» پُل بزرگی هست که در افواه به «پُل روشنفکرها» شهرت دارد و سازنده‌ها و عمله بنّاهایش را همگی یا اکثراً نویسنده‌ها و شاعران و استادهای برکنار شده (به قول هرابال: «فرشتگان ساقط») تشکیل داده بودند... ...آمدم بیرون و در محله‌ای ناشناس و کوچه‌های غریبه، همچنان مبهوت، راهی شدم، پیچیده در روزنامه‌ کهنه‌ای، یک گلدان کوچک سفالی خالی در دستم...