اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : درمان پادرد در چند ثانیه‌
کد خبر : ۲۱۳۶۶
تعداد بازدید : ۴۳۳
متن کامل خبر

همه ما ورم، خستگی و درد پا را تجربه کرده‌ایم. این مشکل هم برای کسانی که زیاد سر پا هستند و هم برای کسانی که زندگی بی‌تحرکی دارند آشناست. برای درمان این مشکل ورزش‌های خاصی وجود دارد که وقت زیادی نمی‌برد، اما اگر دائم انجام شود برای تسکین درد پاها بسیار مفید است. این تمرین‌ها به پاها حتی بعد از یک روز کاری سخت و طولانی نیز استراحت می دهد. تمرین ۱ صاف بایستید و پاها را کنار هم قرار دهید. روی انگشت‌های پا تا جایی که می توانید بالا بروید و ۳۰ثانیه در همین حالت بمانید. سپس کف پاها را روی زمین قرار دهید. ۵ تا ۱۰ مرتبه این تمرین را تکرار کنید. تمرین ۲ پای راست را مثل این که می‌خواهید راه بروید جلوتر قرار دهید. پای چپ را روی انگشت‌ها بغلتانید و ۳۰ثانیه در همین حالت بمانید. این تمرین را برای هر کدام از پاها ۵ مرتبه تکرار کنید. تمرین ۳ مقابل دیوار بایستید و دست‌ها را روی دیوار قرار دهید. پای راست را عقب ببرید و روی انگشت‌ها نگه دارید. پای چپ را روی زمین نگه دارید و ۳۰ثانیه در همین حالت بمانید. این تمرین را ۳ مرتبه برای هر کدام از پاها تکرار کنید. تمرین۴ این تمرین را می‌توانید هم در حالت ایستاده و هم در حالت نشسته انجام دهید. یک عدد توپ تنیس را زیر پا قرار دهید. توپ را از پاشنه تا انگشت‌ها بچرخانید. این تمرین را برای هر کدام از پاها ۵۰ مرتبه تکرار کنید. تمرین ۵ یک عدد توپ ماساژ را روی آجر یوگا قرار دهید. پا را روی توپ قرار دهید به صورتی که توپ زیر مچ پا قرار بگیرد. توپ را ۱۰ثانیه به جهات مختلف بچرخانید سپس ۳ثانیه آن را روی آجر فشار دهید. این تمرین را برای هر کدام از پاها ۲ مرتبه تکرار کنید. تمرین ۶ روی زمین بنشینید و پاها را دراز کنید. یک عدد کمربند یا پارچه یا کش ورزشی را دور یکی از پاها قرار دهید. پا را بلند کنید و کش را با دو دست به مدت ۳۰ ثانیه نگه دارید. این تمرین را برای هر کدام از پاها ۵ مرتبه تکرار کنید. تمرین ۷ انگشت‌های یکی از پاها را روی آجر یوگا و پاشنه را روی زمین قرار دهید. به جلو خم شوید و وزنتان را به مدت ۳۰ثانیه روی انگشت‌های پا بیندازید. این تمرین را برای هر کدام از پاها ۵ مرتبه تکرار کنید. تمرین ۸ این تمرین پاها را آرام و ورم پاها را از بین می برد. روی زمین دراز بکشید و یک عدد حوله زیر کمر قرار دهید. دست‌ها را کنار بدن روی زمین قرار دهید. سپس پاها را روی دیوار قرار دهید. ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در همین حالت بمانید. این تمرین را روزانه ۲ تا ۳ مرتبه تکرار کنید.