اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : بازرسی از 2200 واحد صنفی از ابتدای طرح ویژه نوروزی
کد خبر : ۲۳۰۸
تعداد بازدید : ۶۶۳
متن کامل خبر

گشت سیار تعزیرات حکومتی به همراه بازرسین سازمان صنعت‌، ‌معدن و تجارت‌، شبکه‌های بهداشت و اتاق اصناف در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از واحدهای صنفی بازدید به عمل می‌آوردند. طرح ویژه نوروزی با هدف نظارت بر عرضه اقلام پرمصرف مردم در ایام منتهی به سال و نوروز از ابتدای اسفند ماه آغاز و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت. طی این طرح اکیپ‌های سیار تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های نظارتی صنفی و بهداشتی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به همراه بازرسین سازمان صنعت‌، معدن و تجارت‌، اتاق‌های اصناف و شبکه‌های بهداشت در شهر شیراز و شهرستان ها بازرسی می‌کردند. لازم به ذکر است از ابتدای اسفند تا کنون 2242 مورد بازرسی انجام شده که طی این بازرسی‌ها 408 فقره پرونده تخلفات تشکیل و متخلفین بالغ بر سه میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال در حق دولت محکوم گردیدند.