اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : پالس‌های مبهم مذاکره
کد خبر : ۲۴۸۴۹
تعداد بازدید : ۴۲۵
متن کامل خبر

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد که دشمنان با استفاده از واژه‌ها و استعاره‌ها به اقدامات خود بار مثبت و به اقدامات ایران بار منفی می‌دهند. به گزار ش ایسنا، دریابان علی شمخانی در همایش بین‌المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا، با بیان این که البته ما اهل مذاکره با افراد بی‌منطق نیستیم به سابقه بدعهدی آمریکایی‌ها در نوع رفتار با ایران از جمله در بحث تعامل در رابطه با افغانستان و موضوع برجام اشاره کرد و یادآور شد: خروج آنها از برجام بر قطر بی‌عهدی آنها افزود. شمخانی با بیان این که در آن دوران آنها مجبور شدند حق غنی سازی ایران را به دلیل تولید قدرت در توانایی فنی هسته‌ای و همچنین مقاومت ایران به رسمیت بشناسند و آنها قبل از مذاکرات متعهد به این موضوع شدند، خاطر نشان کرد: کاری که ترامپ کرد این بود که به تعهد دولت آمریکا خدشه وارد کرد. از بر جام عبور کرد و قطعنامه 2231 را مورد خدشه قرار داد. اکنون نیز پیام می‌دهد. ترامپ به دروغ می‌گوید که ایران پیام می‌دهد. در افغانستان که بودم دو نفر نماینده به من مراجعه کردند و گفتند آمریکا آماده مذاکره است، ولی این سؤال مطرح است که چه کسی در آمریکا به آن چیزی که شما امضا می‌کنید متعهد است؟