اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : مشارکت‌‌های‌ مردمی‌ عامل توسعه است
کد خبر : ۳۲۱۲۵
تعداد بازدید : ۳۵۳
متن کامل خبر

استاندارفارس‌گفت: در صورتی‌که مشارکت‌‌های‌ مردمی‌ در حوزه‌‌های‌ ‌مختلف عینیت داشته‌باشد شاهد توسعه و رشد جامعه خواهیم بود. به گزارش‌خبرنگار مهر، عنایت‌الله‌رحیمی در جمع انجمن‌‌های‌ مردم نهاد اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین اصول نظام جمهوری اسلامی‌نیز بر حضور حداکثری مردم در عرضه‌‌های‌ مختلف اجتماعی بنا شده است. وی در خصوص حضور مردم در جنگ تحمیلی نیز بیان کرد: حضور مردم در هشت سال جنگ تحمیلی عاملی برای پیروزی شد و اگر مردم حضور نداشتند شاهد افتخار آفرینی‌‌های‌ پیاپی نبودیم. وی تأکید کرد: تحولات اجتماعی و اقتصادی منجر به تغییرات مختلفی در جامعه می‌شود و اثرات مختلفی نیز می‌گذارد. استاندار فارس اظهار کرد: برای بهتر اداره کردن جامعه و کنترل تنش‌‌های‌ اجتماعی نیازمند حضور مردم در عرصه‌‌های‌ اجتماعی هستیم و یکی از نمود‌‌های‌ حضور مردم در جامعه نیز سازمان‌‌های‌ مردم‌نهاد است. رحیمی‌گفت: اداره جامعه بدون حضور مردم و انجمن‌‌های‌ مردم نهاد و دستگاه‌‌های‌ نظارتی امکان‌پذیر نیست البته مردم نیز نقش نظارتی ویژه‌ای‌ در جامعه دارد و سازمان‌‌های‌ مردم نهاد نیز به طور ویژه وظیفه نظارت در جامعه را بر عهده دارند. نماینده انجمن‌‌های‌ مردم نهاد استان فارس گفت: فعالیت‌‌های‌ اجتماعی مردم‌نهاد در بیشترین حالت خود هستند و این فعالیت‌‌های‌ مدنی است که باعث توسعه اجتماعی می‌شود. احمدصاحبی در ادامه اضافه کرد: نگاه بنیادین در فعالیت‌‌های‌ مردم نهاد وجود دارد البته برخی هیچ اعتقادی به فعالیت‌‌های‌ مردم نهاد ندارند البته برخی اعتقاد دارند که فعالیت‌‌های‌ مردم نهاد رقیب بخش دولتی است و برخی نیز از فعالیت‌‌های‌ مردم نهاد حمایت می‌کنند. وی در خصوص تجدید نظر درباره سازمان‌‌های‌ مردم نهاد نیز بیان کرد: این نگاه باید در جامعه ایجاد شود که فعالیت‌‌های‌ مدنی انجمن‌‌های‌ مردم نهاد شریک دولت هستند.