اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : توسعه فضای سبز با مشارکت شهروندان
کد خبر : ۳۶۶۰
تعداد بازدید : ۹۰
متن کامل خبر

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در راستای سیاست‌های شورای اسلامی ‌شهر شیراز و شهرداری منطبق بر مطالعات انجام شده و با تکیه بر مشارکت مردمی ‌و گروه‌های مردم نهاد، عملیات بذرکاری در ارتفاعات پیرامونی شیراز در قالب طرح فصل درختکاری را به مرحله اجرا رسانده است. مظفری رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اشاره به اینکه یکی از روش‌های حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز ارتفاعات روش آبخیزداری است که شامل چهار اصل عملیاتی می‌باشد، گفت: این عملیات‌ها عبارتند از: عملیات بیولوژیک، عملیات بیومکانیک، عملیات مکانیک و عملیات مدیریتی. یکی از بهترین روش‌های عملیاتی آبخیزداری، عملیات بیولوژیک است که به آن عملیات زیستی هم گفته می‌شود و شامل کاشت بذر و نهال است، از شیوه‌های کاشت بذر می‌توان به بذرکاری و بذرپاشی اشاره کرد. مظفری در ادامه خاطر نشان کرد: احیاء پوشش گیاهی ارتفاعات شیراز به وسیله کاشت بذر کوهی از گیاهان بومی‌کم آب بر و سازگار با محیط است که در قالب طرح فصل درختکاری با شروع فصل زمستان و رطوبت مناسب خاک در چند مرحله به اجرا در آمده است. مرحله نخست آن در ارتفاعات کوه نور انجام شد و در ادامه دیگر کوهستان‌های شیراز از جمله کوهستان دراک، کوهستان گلستان و بابا کوهی که واقع در ارتفاعات پیرامونی شیراز هستند را به مرحله اجرا خواهیم رساند. روح الله مظفری در پایان با اشاره به اینکه این سازمان در نظر دارد یک میلیون بذر تا پایان سال جاری در ارتفاعات شیراز بکارد، گفت: انجام عملیات کاشت در ارتفاعات و احیاء پوشش گیاهی آن به صورت جد از فرسایش خاک که متأسفانه در ایران در حال افزایش است، جلوگیری می‌کند.