اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : تالاب بختگان رکورد ملی زد
کد خبر : ۴۱۷۱۵
تعداد بازدید : ۳۵۳
متن کامل خبر

طبق بررسی مرکز سنجش از دور وابسته به سازمان فضایی ایران تصاویر ماهواره‌ای تالاب‌های‌مهم کشور را در دو روز مشابه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به این پهنه‌های‌مهم آبی، تالاب بختگان رکورد آبگیری زد. به گزارش روابط عمومی‌اداره کل حفاظت محیط‌زیست فارس، حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط‌زیست فارس گفت: پایش ماهواره ای تغییرات سطح برخی دریاچه‌ها و تالاب‌ها در اردیبهشت ۹۹ نسبت به اردیبهشت ۹۸ نشان می‌دهد تالاب بختگان که در سال ۹۸، ۶۸/۱۵ کیلومتر مربع آبگیری شده بود در اردیبهشت سال ۹۹ ۹/۱۵۵ کیلومتر مربع آبگیری شود و ۸۹۴ درصد نسبت به سال گذسته افزایش آبگیری داشته که رکورد افزایش آبگیری در بین دریاچه‌های‌مهم ایران را زده است. وی در ادامه در خصوص آبگیری تالاب مهارلو گفت: این تالاب در اردیبهشت ۹۸، ۷۲/۱۵۹ کیلومتر مربع آبگیری شده بود که در سال جاری ۱۵/۱۷۹ کیلومتر مربع آبگیری شد که ۱۲ درصد افزایش آبگیری داشته‌ایم. مدیر کل حفاظت محیط‌زیست فارس همچنین در خصوص وضعیت تالاب طشک گفت: این تالاب در اردیبهشت ۹۸ با مساحت آبی ۲۸/۹۹ کیلومتر مربع بود که در سال جاری ۹/۱۴۱ کیلومتر مربع آبگیری شده و ۴۳ درصد افزایش آبگیری داشته است.