اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : نسل پرسشگر
کد خبر : ۴۶۹۳۰
تعداد بازدید : ۱۹۲
متن کامل خبر

الهه دیمی - سرگروه آموزشی پایه دوم رسول اکرم(ص) می‌فرمایند: «کودکان را دوست بدارید و نسبت به آن‌ها مهربان باشید». نوع خلقت آدمی به گونه‌ای است که او پرسشگر به دنیا می‌آید. اوج پرسشگری و خلاقیت در ابتدای زندگی انسان شکل می‌گیرد، کودکان با رفتارهای خود همیشه آدمی را مبهوت خود می‌کنند. چشمانی که دائم در حال جستجو است و گوش‌هایی که منتظر کوچکترین تحرک برای پیدا کردن منبع صدا و اندامی که با خستگی‌ناپذیری به هر گوشه‌ای سرک می‌کشد. کودکان از سنین خردسالی آماده هستند که ناشناخته‌های‌محیط زندگی خود را بشناسد. آنها دوست دارند هر چیز تازه‌ای را که می‌بینند لمس کنند. کودکان در این سنین، در کشف ناشناخته‌ها حد و مرز نمی‌شناسند، آنان از این راه به کنجکاوی‌ها و جستجوگری هایشان پاسخ می‌دهند و بر تجربه و معلومات خود می‌افزایند و افق دیدشان را وسعت می‌بخشند. این کنجکاوی‌های‌کودکانه سرمایه فکری، تجربی و پایه دانش آینده آنان است.کودکان روز به روز بیشتر یاد می‌گیرند و زیر و بم اندیشیدن را می‌آموزند. هنگامی که پا به دبستان می‌گذارند به یاری همین آموخته‌هاست که می‌توانند بهتر سخن بگویند، بهتر فکر کنند و آنچه را که در دبستان یاد می‌گیرند بهتر تجزیه و تحلیل کنند. پس بیایید به کمک هم کودکان را طبق اصول صحیح تعلیم و تربیت به عادات و صفات نیک پرورش دهیم. روح خلاقیت را از وجود کودکان نزداییم و رفتارهای مطلوب اجتماعی از طریق آموزش مسائل دینی به آنها بیاموزیم.» با آرزوی روزهای قشنگ در سایه خداوند مهربان».