اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : برگزاری مانور حفاظت از مقر در منطقه فارس
کد خبر : ۴۹۷۷۹
تعداد بازدید : ۲۲۰
متن کامل خبر

اجرای مانور حفاظت از مقر با همکاری نیروهای بسیج و حراست در منطقه فارس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس، محمدعلی بردبار فرمانده پایگاه مقاومت بسیج منطقه گفت: این رزمایش در راستای افزایش توان حفاظتی و هماهنگی بین نیروهای بسیج و حراست منطقه انجام شد. وی افزود: با دستور فرماندهی حوزه مقاومت بسیج بقیة الله مراکز صنعت نفت فارس و با هماهنگی تمامی مراکز تحت پوشش، نفرات بسیجی مرکز منطقه با همکاری حراست سازماندهی شده و در پست‌های مشخص مستقر شدند و در مانور حفاظت از مقر در برابر مهاجمین از مرکز منطقه محافظت کردند. همچنین در حاشیه این رزمایش بازرسان شورای تأمین استان، نماینده سپاه فجر و نیروی انتظامی شیراز نیز با حضور خود در منطقه فارس از این فعالیت بازدید کردند.