اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : مشکلات بیمارستان نمازی بررسی شد
کد خبر : ۵۵۳۹۳
تعداد بازدید : ۱۳۸
متن کامل خبر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس از اعلام آمادگی این سازمان به منظور رفع مسائل و مشکلات اعتباری بیمارستان نمازی شیراز خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، رئیس مرکز آموزشی درمانی نمازی به اتفاق مدیر این مرکز با حضور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، مسائل و مشکلات اعتباری این بیمارستان را ارائه داد.در این جلسه در خصوص چگونگی رفع مشکلات تعمیر و تجهیز و نگهداشت اتاق عمل‌های بیمارستان نمازی تصمیماتی اتخاذ شد.