اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : اکران‌های امروز
کد خبر : ۵۷۵۶
تعداد بازدید : ۷۴۸
متن کامل خبر

سینما سعدی: گشت۲ - سینما شیراز : خوب، بد، جلف - سینما ایران : گشت۲ - سینما فلسطین : سه بیگانه - سینما پیام: ماجرای نیمروز - سینما فرهنگ : خوب، بد، جلف- ماجرای نیمروز- امتحان نهایی- گشت2 - پردیس سینمایی گلستان۱: خوب، بد، جلف- گشت2 گلستان: ماجرای نیمروز- امتحان نهایی- یک روز بخصوص-ماجرای نیمروز- آباجان سینمای هنر و تجربه : من نگهدار جمالی وسترن می‌سازم- وارونگی گلستان۳ : خوب، بد، جلف- گشت۲- آباجان- ماجرای نیمروز- امتحان نهایی- یک روز بخصوص سینمای هنر و تجربه : دینگو مارو