اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : ورود به تنش آبی
کد خبر : ۵۸۱۸۸
تعداد بازدید : ۱۶۰
متن کامل خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به کاهش دبی آب منابع مختلف این استان، اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از شهرها و روستاهای فارس در شرایط تنش آبی قرار دارند. علی بوستانی در جلسه کمیته بحران شرکت آب و فاضلاب استان فارس، با اشاره به قرار داشتن ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان، گسترش روزافزون جمعیت، کاهش سرانه آب، گسترش شهرنشینی و توسعه بخش‌های مختلف و پدیده‌های طبیعی اکوسیستم را از عوامل مؤثر بر کاهش منابع قابل دسترس آب اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی آبفا فارس، بوستانی با اشاره به کاهش قابل توجه بارندگی‌ها طی ماه‌های اخیر، مواجهه با بحران شدید کم آبی را محتمل دانست و گفت: با استمرار خشک‌سالی‌ها و کمبود منابع آبی منطقه ای و همینطور مقرون به صرفه نبودن انتقال آب از دوردست، آنچه به عنوان تنها راه گریز از بحران کم آبی مدنظر قرار دارد، اصل سازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب است. بوستانی با یادآوری اینکه طی سنوات اخیر رویکرد وزارت نیرو نیز بر همین مبنا تعریف شده است، گفت: با آغاز ماه‌های گرم سال در استان فارس و افزوده شدن بر گستره کم آبی در شهرستان‌های استان، بی‌تردید تنها راه برون رفت از شرایط بحران، همکاری و مشارکت مردم در مدیریت بحران کم آبی با صرفه جویی در مصرف آب است؛ بنابراین امیدواریم مردم فهیم استان، همچون پیش با مدیریت مصارف خود و صرفه جویی در مصرف آب خادمان خود در شرکت آبفا فارس را در تداوم ارائه خدمات مطلوب یاری رسانند. وی افزود: مصرف سرانه آب یعنی مقدار آبی که هر نفر در شبانه روز مصرف می‌کند، در دنیا معادل ۱۵۰ لیتر در شبانه روز و در کشور ما معادل ۲۵۰ لیتر در شبانه روز است؛ حال آنکه این مقدار در شهرها و روستاهای استان فارس حدود ۲۹۰ لیتر در روز برآورد شده و این نشان از غیرمتعارف بودن مصرف‌ است. بوستانی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف و تقاضای آب، وضعیت منابع آب استان را بحرانی توصیف و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۸ درصد از آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آبفا استان فارس از منابع آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود؛ حال آنکه در سال آبی جاری شاهد کاهش شدید نزولات آسمانی و باران رحمت الهی در سراسر استان هستیم. به طوری که نسبت به سال گذشته با کاهش ۶۳ درصدی و در مقایسه با بلندمدت با کاهش ۴۴ درصدی میزان بارش‌ها مواجهیم. وی افزود: متأسفانه دبی استحصالی آب قریب به اکثریت منابع آب استان نظیر چاه‌ها، چشمه سارها و قنوات، تحت تأثیر نبود بارش، کاهش چشمگیری داشته و در حال حاضر آب شرب تعداد زیادی از شهرها و روستاهای استان در وضعیت بحران قرار گرفته است. بوستانی گفت: برای برون رفت از این وضعیت، آب‌رسانی سیار، اجاره چاه‌های کشاورزی، کف شکنی چاه‌ها و در برخی مناطق بازسازی شبکه‌های توزیع آب مورد لزوم است. مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس گفت: در همین راستا تعداد قابل توجهی از شهرها و روستاهای استان نیز در شرایط تنش آبی به سر می‌برند که در صورت ادامه روند خشک‌سالی و کمبود نزول باران، ورود به شرایط بحران قریب الوقوع است.