اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : تجمع تعدادی از دانشجویان دکتری تخصصی علوم‌پزشکی شیراز
کد خبر : ۶۹۲۰۲
تعداد بازدید : ۵۶
متن کامل خبر

تعدادی از دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی شیراز دیروز مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند. به گزارش ایسنا، وضعیت معیشتی، یکسان سازی حقوق دستیاران بالینی و دستیاران تخصصی (PHD) دانشگاه مطابق فرمایشات رهبری در آخرین جلسه با دانشجویان از جمله مطالبات دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این تجمع بود. همچنین در پایان این تجمع، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در جمع دانشجویان حاضر شدند و قول مساعد برای رفع موانع و رسیدن دانشجویان با حق قانونی خود را دادند.این تجمع با قرائت بیانیه از سوی نماینده دانشجویان تحصیلات تکمیلی خاتمه یافت.