اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از تصفیه‌خانه‌های شرکت آبفا شیراز
کد خبر : ۷۳۴۹۹
تعداد بازدید : ۳۸
متن کامل خبر

در جلسه فوق العاده کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، اعضای این کمیسیون بازدیدی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب شیراز داشتند. در این دیدار از محل پیشنهادی احداث تصفیه‌خانه محلی قصردشت بازدید شد. همچنین تصفیه‌خانه‌های غرب و شرق مورد بازدید قرار گرفت و از نزدیک در جریان روند اقدامات و عملکرد شرکت آبفا شیراز قرار گرفتند. بنا بر این گزارش، در این بازدید کارشناسان شرکت آبفا شیراز ضمن تشریح مراحل مختلف تصفیه در این تصفیه‌خانه‌ها، به توضیح در خصوص لزوم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در بافت شهری و تأثیر آن در مسائل زیست محیطی پرداختند.