اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : هنر سازمان‌دهی ارتباطات
کد خبر : ۷۳۶۴۳
تعداد بازدید : ۳۶
متن کامل خبر

نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، مهارت ارتباط مؤثر در روابط‌عمومی را اصل اساسی کسب موفقیت دانست و تأکید کرد که روابط‌عمومی ماهر کسی‌ است که دل‌ها را به هم نزدیک کند. به گزارش ایسنا، آیت‌الله لطف‌الله دژکام یکشنبه یکم خرداد در دیدار با مدیران روابط‌عمومی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی فارس بیان کرد: روح ما آدمیان مثل یک لشکر است؛ لشکرها وقتی سازمان‌دهی می‌شوند، این سازمان‌دهی بین ارواح ارتباط بین اجسام در این عالم را ایجاد می‌کند و هرکدام از نظر روحی با دیگری از نظر جسمی سازمان‌دهی شود، در یک صف قرار می‌گیرند. نماینده ولی فقیه در فارس اضافه کرد: اگر سازمان‌دهنده نباشد، کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند و این سازمان‌دهی امری در افق روح است. وقتی مهارت ارتباط مؤثر را مطرح می‌کنیم، این مهارت از ناحیه ارتباط جسمی نیست؛ بلکه از ناحیه ارتباط روحی است. امام جمعه شیراز ادامه داد: اگر ارتباط روحی برقرار شده باشد، جسم‌ها ارتباطشان شکل می‌گیرد؛ مهارت ارتباط مؤثر مسئولان روابط‌عمومی از این نقطه شروع می‌شود که چگونه دل‌ها را به هم نزدیک کنند. آیت‌الله دژکام خاطرنشان کرد: مهارت ارتباطی دل‌ها را به هم پیوند می‌دهد و مسئول روابط‌عمومی ماهر کسی است که می‌تواند دل‌ها را به مجموعه خود پیوند بدهد. او گفت: باید مهارت ارتباط مؤثر را یاد بگیریم و این ارتباط باید جاذبه ایجاد کند؛ بنابراین تا مهارت ارتباط مؤثر را کسب نکنیم، نمی‌توانیم به موفقیت کارمان مطمئن باشیم. نماینده ولی‌فقیه در فارس با طرح این پرسش که ارتباط مؤثر ویژگی خود را از کجا به دست می‌آورد، خطاب به مدیران روابط‌عمومی استان گفت: باید بدانید چگونه دل‌ها با هم انس می‌گیرند و چگونه از هم دور می‌شوند و بر اساس آن عمل کنید. آیت‌الله دژکام با بیان رقابت بین تمدنی و شباهت‌های آنها گفت: حسن خلق سبب ایجاد یک ارتباط مؤثر می‌شود؛ اگر حسن خلق را از دست دهیم، نتیجه‌ای به دست نمی‌آید و مجموعه ضرر می‌کند. حسن خلق مسئول روابط‌عمومی باید مدنظر باشد.