اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : فارس رتبه‌دار چک بی‌محل
کد خبر : ۷۳۷۰۳
تعداد بازدید : ۳۷
متن کامل خبر

تعداد چک‌های برگشتی استان فارس در اسفندماه سال گذشته ۷.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. به گزارش شیرازنوین به نقل از تسنیم، در اسفندماه 1400 در کل کشور بالغ بر 7میلیون فقره چک بـه مبلغی بالغ بر 2995هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 11 درصد و از نظر مبلغ 12.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در استان فارس نیز 2هزار و 104 فقره چک مبادله‌ای (3 درصد کل چک‌های مبادله‌ای کشور) به مبلغ 87هزار و 237میلیارد ریال (2.9 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای کشور) مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.6 درصد و از نظر مبلغ 9.6 درصد افزایش داشته است. در اسفندماه 51.1 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهـران (33 درصد)، اصفهان (10.8 درصد) و خراسان رضوی (7.3 درصد) مبادله شده است. از لحاظ مبلغ نیز 64.1 درصد از مبالغ چک‌های مبادله‌ای در سه استان تهران (52.2 درصد)، اصفهان (7 درصد) و خراسان رضوی (4.9 درصد) مبادله شده است. در اسفندماه 1400 در کل کشور بیش از 6.4میلیون فقره چک به مبلغ حدود 2664هزار میلیارد ریال وصول شد کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 11.2 درصد و از نظر مبلغ 14.2 درصد افزایش داشته است. در ماه مورد گزارش 91.1 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای کشور و 89 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در بین استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای به ترتیب به استان‌های گیلان (93.2 درصد)، البرز (92.1 درصد) و خوزستان (91.6 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (82.6 درصد)، خراسان شمالی (85.8 درصد) و لرستان (87.1 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند. در استان فارس یک‌هزار و 895 فقره چک (90.1 درصد تعداد چک‌های مبادله‌ای) به مبلغ 76هزار و 161میلیارد ریال وصول شده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 7.6 درصد و از نظر مبلغ 10.9 درصد افزایش داشته است. در اسفندماه 1400 در کل کشور حــدود 622هزار فقره چک به مبلغی بالغ بر 331هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.6 درصد و از نظر مبلغ 1.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور 8.9 درصـد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 11 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور بیشترین تعداد چک‌های برگشتی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و لرستان و کمترین تعداد چک‌های برگشتی مربوط به گیلان، البرز و خوزستان بوده است. بیشترین مبلغ چک‌های برگشتی نیز مربوط به کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و سمنان و کم‌ترین مبلغ چک‌های برگشتی مربوط به استان‌های البرز، گیلان و خوزستان بوده است. در استان فارس 9.9 درصد کل تعداد چک‌های مبادله‌ای (209 فقره چک) و 12.7 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای به ارزش 11هزار و 76میلیارد ریال برگشت خورده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 7.1 درصد و از نظر مبلغ 1.7 درصد افزایش داشته است. اسفندماه 1400 در کل کشور بیش از 603هزار فقره چک (97 درصد تعداد چک‌های برگشتی) به مبلغی بالغ بر 319هزار میلیارد ریال (96.6 درصد ارزش چک‌های برگشتی) به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. عدم وصول 97.6 درصد چک‌های برگشتی فارس به دلیل کسری و فقدان موجودی در استان فارس 204 فقره چک (97.6 درصد چک‌های برگشتی) به مبلغ 10هزار و 815میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده و تنها 2.4 درصد چک‌های برگشتی به دلیل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط برگشت خورده است. آمار چک‌‌های برگشتی از آنجا حائز اهمیت است که افزایش یا کاهش آن میزان رکود در بازار و اقتصاد را نشان می‌دهد. شاخص چک‌های برگشتی شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی کشور و نمادی برای اعتماد بازار است. وقتی رکود در بازار حاکم باشد، کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند، توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد؛ بنابراین هرچه رکود بر بازار شدیدتر باشد، تعداد چک‌های برگشتی بیشتر است.