اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : لطفاً واقعیت را بگویید
کد خبر : ۸۲
تعداد بازدید : ۶۷۵
متن کامل خبر

انتقادات یکی از اعضای شورا شهر شیراز، در جلسه علنی هفته گذشته شورای شهر شیراز واکنش سازمان میراث فرهنگی استان را به دنبال داشت. میراث فرهنگی با ارسال جوابی های به دفتر روزنامه نسبت به اظهارات هاجری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز، عک سالعمل نشان داد. در متن ارسالی این سازمان به دفتر روزنامه آمده است: احتراماً، با توجه به درج مطلبی در مورخه 28 / 10 / 95 با عنوان «چوب میراث فرهنگی، لای چرخ آبادانی شهر » درگفتگو با آقای هاجری عضو محترم شورای شهر شیراز در یکصدونودوهفتمین جلسه علنی شورا به اطلاع م یرساند به منظور آگاهی و شفا فسازی اذهان عمومی نسبت به درج پاسخ ذیل در آن روزنامه اقدام نمایید. روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری فارس به دنبال سخنان آقای هاجری عضو محترم شورای شهر شیراز ضمن ادای احترام لازم م یدارد با توجه به ضرورت آگاه سازی مردم و باعنایت به وجود برخی آمارهای غیرواقعی و اظهارات غیر کارشناسی در آن مطلب، توجه مخاطبین و خوانندگان محترم را به مواردی جلب نماید. توضیحات ارائه شده از سوی ایشان منطبق بر واقعیت نبوده و وضعیت قنات بر اثر خشکسالی طی سا لهای اخیر و همچنین ریزش چاه در مسیر قنات و گرفتگ یهای ایجاد شده در مسیر آب راه بوده است که در رسان هها نیز اخبار آن به اطلاع عموم رسانده شده است. لذا طی پیگیری و تلاش این اداره کل و با همکاری شهرداری منطقه 3 شیراز، مسیر قنات در چند مرحله لایروبی شده است و به منظور جلوگیری از ریزش مجدد، عملیات دس گذاری صورت پذیرفته است. همچنین این ادره کل در زمان باقی مانده تا ایام نوروز، قرار است با شیو ههای مصنوعی اقدام به پرکردن آب حوض ماهی سعدی نماید. همچنین در زمینه ساماندهی فضای آرامگاه سعدی اقداماتی شامل اجرای کف فرش محوطه، مرمت و بازسازی پل ههای سنگی، احداث آب نما و طراحی و ساماندهی محوطه فضای سبز طراحی و اجرای سیستم تأسیسات مکانیکی و برقی و نورپردازی محوطه با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال به صورت پیمانی و امانی انجام شده است. شایان ذکر است با توجه به مدیریت و نظارت شهرداری بر محیط خارج از عرصه مجموعه فرهنگی آرامگاه سعدی، این اداره کل نم یتواند در فضاسازی بیرون از آرامگاه نقشی داشته باشد. گفتنی است درمورد پروژه تالار سعدی که از مهمترین پروژ ههای مهر ماندگار فرهنگی استان و کشور به شمار م یآید، اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی به استان ابلاغ م یگردد. قابل توضیح است که این مرکز شامل کتابخانه سعدی شناسی و مرکز اسناد، سالن آمفی تئاتر و نمایش و بخ شهای اداری و خدماتی است که در مساحت 2700 مترمربع احداث شده و در حال حاضر با 52 درصد پیشرفت فیزیکی سازه ساختمان تا اتمام مرحله سقف انجام گرفته است و عملیات سفتکاری سالن آمف یتئاتر آن به پایان رسیده است و درصورت تخصیص مابقی اعتبارات این اداره کل آمادگی دارد تا با سرعت این پروژه را به اتمام رساند.