اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : گام مسکن ملی برای کارگران
کد خبر : ۸۸۷۱
تعداد بازدید : ۸۹
متن کامل خبر

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: کارکنان و کارگران شرکت‌های صنعتی و معدنی این استان در قالب طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار می‌شوند. به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی فارس، محمودرضا طالبان افزود: این طرح با هدف استفاده از ظرفیت مدیریتی، فنی و مالی صنایع برای تولید مسکن کارکنان و کارگران اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: در این طرح اداره‌کل راه و شهرسازی باید صنایع و شرکت‌های بزرگ را شناسایی و زمین مناسب جهت ساخت مسکن را برای آنها تأمین کند. او اظهار کرد: لزوماً نیاز است که زمین‌های پیشنهادی در کنار کارخانه‌ها و صنایع باشد و اراضی داخل محدوده دارای کاربری مسکونی نیز در صورت کافی‌بودن مجاز به استفاده در طرح مذکور هستند. مدیرکل راه و شهرسازی فارس، در خصوص استفاده از اراضی مالکان خصوصی و شرکت‌ها هم گفت: با توجه به ممنوعیت قانونی تغییر کاربری اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به کاربری مسکونی، استفاده از اراضی در مالکیت شرکت‌ها و صنایع به روش توافق با مالکان بخش خصوصی انجام خواهد شد.