اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : بازآفرینی نگاه فرهنگی می‌خواهد
کد خبر : ۹۰۲۶
تعداد بازدید : ۱۲۸
متن کامل خبر

مدیرکل راه و شهرسازی فارس اعتقاد دارد که تنها راهکار تخصصی و اثرگذار برای بهسازی بافت تاریخی شیراز با حفظ ویژگی‌های هویتی آن، اجرای طرح‌های بازآفرینی است. به گزارش شیرازنوین، محمودرضا طالبان گفت: طی سال‌های اخیر، اجماعی همگانی در موضوع ضرورت حفظ و احیای بافت‌های فرهنگی تاریخی شکل‌گرفته، اما عمده نگاه و برنامه‌ و اقدامات محدود به بُعد کالبدی بافت بوده و همین موضوع باعث کاهش اثرگذاری شده است. او افزود: شیراز یکی از معدود کلان‌شهرهای ایران به شمار می‌رود که بخش قابل‌توجهی از بافت تاریخی آن حفظ شده و از حدود ۲۵ سال قبل اجماعی مثبت برای حفظ و احیای این محدوده، در سطوح مختلف ایجاد و تقویت شده است. مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: علی‌رغم همه فضاسازی و حاشیه‌هایی که درمورد بافت تاریخی شیراز ایجاد کرده و می‌کنند، این شهر بین ۵ کلان‌شهر اصلی کشور، نه‌تنها بخش اعظم بافت تاریخی خود را حفظ کرده، بلکه در مسیر احیا و سامان‌دهی آن اقداماتی اجرایی انجام داده است. طالبان با تأکید بر اینکه از دلایل مهم در ایجاد و تعمیق و گسترش نگاه مثبت به حفظ و سامان‌دهی بافت تاریخی شیراز، ریشه‌های فرهنگی مردمان این شهر است، گفت: شیراز تنها کلان‌شهری ا‌ست که شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی دارد و از حدود ۲۵ سال قبل مدیران شهری در حفظ و احیای محدوده وسیع این بافت کوشیده‌اند. او که خود اولین شهردار بافت تاریخی فرهنگی شیراز بوده، با نقد برخی اظهارنظرهای مطرح‌شده پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز گفت: تقریباً اکثر تخریب‌ها در محدوده بافت‌های تاریخی کشور به دهه هفتاد بازمی‌گردد؛ زمانی که بحث تملک و اجرای پروژه‌های مولد توسعه‌ در این محدوده‌ها مطرح بود و بعضاً هم اجرا شد. مدیرکل راه و شهرسازی فارس خاطرنشان کرد: آنچه در دهه هفتاد برنامه‌ریزی و اجرایی شد، به دانش و ادبیات شهرسازی کشور در آن مقطع زمانی مرتبط بود؛ روش و مَنشی که تأکید بر تعریف و اجرای پروژه‌های درشت‌مقیاس در بافت‌های مرکزی شهرها که شامل تملک، تخریب و نوسازی بود، داشت؛ البته آن طرح‌ها در زمان خود، پروژه‌های مولد توسعه نامیده می‌شد. طالبان ضمن یادآوری اینکه شیراز نیز بی‌نصیب از این تفکر نبود و در طول دهه هفتاد شمسی تقریباً حدود ۱۵ هکتار از بافت ارزشمند تاریخی شهر دستخوش این اقدامات شد، گفت: نکته حائز اهمیت اینکه کل مداخلات مستقیمی که در بافت شیراز اتفاق افتاده، در پروژه‌های مولد توسعه و اقدامات پیرامون حرم مطهر، کمتر از ۵ درصد مساحت بافت را شامل می‌شد و ۹۵ درصد بافت باقی‌مانده همچنان حفظ و اقدامات بسیار خوبی در راستای احیای آن انجام شده که در قیاس با سایر کلان‌شهرهایی که کل بافت آنها تقریباً از بین رفته، شایسته قدردانی است. مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته حدود ۱۳ محور تاریخی بدنه‌سازی و کف‌سازی و عناصر ارزشمند آن بعضاً مرمت شده یا در دست مرمت است، گفت: مبحث بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرهنگی، از اوایل دهه نود شمسی وارد ادبیات شهرسازی کشور شد و هنوز هم هستند کسانی که اشراف تئوریک و اجرایی به این موضوع ندارند. طالبان با اشاره به اینکه عمده اقداماتی که دو دهه پیش در بافت تاریخی فرهنگی شیراز اتفاق افتاد، حول مسائل کالبدی بوده که شامل کف‌سازی و بدنه‌سازی محورهای تاریخی و مرمت ابنیه‌های عمومی و خصوصی است، گفت: مبحث بازآفرینی، تنها کالبد را مدنظر ندارد؛ بلکه دارای ابعاد گسترده‌ای است. او، بازآفرینی را دارای چهار شاخصه مهم در ابعاد کالبدی، زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: اگر بخواهیم بازآفرینی را به معنای واقعی در یک محله اجرا کنیم، لازم است برای هر چهار زمینه اعم از فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی برنامه داشته باشیم. هرگاه چنین برنامه‌ای را بتوان در یک محله به شکل هم‌زمان اجرا کرد، می‌توان این ادعا را داشت که به سمت بازآفرینی حرکت کرده‌ایم. طالبان با تأکید بر اینکه حتی در یک شهر نمی‌توان طرح واحدی برای بازآفرینی همه محله‌ها تدوین و اجرا کرد، گفت: اطلاع از پیشینه فرهنگی، اجتماعی، ساختار اقتصادی و موضوعات کالبدی، لازمه ورود به بحث بازآفرینی هر محله است و باید با استفاده از یک برنامه‌ریزی مشارکتی که همه ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان را به بازی می‌گیرد، به یک برنامه اجرایی رسید و آن را عملیاتی کرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به تأثیرگذاری رسانه در تبیین این موضوع، خواستار ورود عالمانه به مبحث بازآفرینی بافت‌ تاریخی‌فرهنگی شهر شیراز شد.