اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : داستان و ریشه ضرب‌المثل‌های فارسی
کد خبر : ۹۲۶۰
تعداد بازدید : ۶۳۶
متن کامل خبر

سنگی که به هوا می‌رود تا برگردد هزار چرخ می‌خورد در عبارت بالا گاهی جای سنگ عبارت سیب را هم به کار می‌برند؛ ولی صحیح آن از نظر ریشه تاریخی همان کلمه سنگ است که گمان می‌رود سیب به علت مدور بودن، بعدها جای سنگ را گرفته باشد. مورد استفاده و اصطلاح ضرب‌المثل بالا هنگامی است که کسی در جریان زندگی دچار مشکلی شده باشد و هیچ‌گونه راه چاره و علاجی برای رفع مشکل و مانع موجوده منصور نگردد. در چنین موقعی به آن شخص مأیوس و ناامید از راه دلجویی و تقویت حس اعتماد و اطمینان چنین می‌گویند: «هرگز ناامید مشو. از آینده کسی خبر ندارد که چه نقشی بازی می‌کند. کسی چه می‌داند؟ شاید صلاح و مصلحت کار تو در وقوع این حادثه باشد؛ زیرا از قدیم گفته‌اند: سنگی که به هوا می‌رود تا برگردد هزار چرخ می‌خورد.» متوکل عباسی از خلقای سفاک و خونخواری بود که مراتب عناد و دشمنی او نسبت به خاندان بنی‌هاشم و آل علی‌(ع) حد و میزانی نداشت و مخصوصاً جریان به آب بستن سرزمین کربلا که به دستور متوکل انجام گرفت بر اهل اطلاع پوشیده نیست. باری، این مرد شقی افراد بی‌گناه را به عناوین مختلف و معاذیر غیرموجه به زندان می‌انداخت؛ به قسمی که در زمان خلافت او تمام آزاد مردان در قید و زنجیر بودند و کلیه زندان‌ها پر شده بود. چون مدتی بدین منوال گذشت و خلیفه از نگهداری زندانیان بی‌گناه خسته شده بود، به جای آنکه دستور دهد آن بیچارگان بی‌گناه را آزاد سازد، به عادت خبث طینت فرمان داد همه را گردن بزنند. عمله سیاست دست به کار شدند و آن بخت برگشتگان را به کشتارگاه برده یکی پس از دیگری از دم تیغ می‌گذراندند. در میان زندانیان جوان خوش‌سیمایی وجود داشت که صباحت و جوانی‌اش دل فرمانده کشتار را به رقت آورده بود. از آن جوان پرسید: «کجایی هستی؟» جواب داد «اهل همدانم». سوال کرد «گناهت چه بود؟» پاسخ داد: «نمی دانم» فرمانده کشتار گفت «چون قدرت و جرئت تخلف از اجرای فرمان خلیفه را ندارم و از کشتن تو نمی‌توانم سرپیچی کنم، لذا اگر چیز دیگری که انجام و اجابتش برای مقدور و میسر باشد از من بخواهی با کمال میل اطاعت می‌کنم و مشعوف می‌شوم.» جوان همدانی گفت: «مدتی است چیزی نخوردم. لقمه نانی به من برسان تا سد جوع کنم.» به دستور فرمانده کشتار، غذای مأکولی آوردند و جوان با نهایت خونسردی و بدون اعتنا به صحنه کشتار شروع به خوردن غذا کرد. فرمانده کشتار را از حال جوان شگفتی و حیرت به دست داد و گفت: «ای جوان، از حال و رفتار تو سر در نمی‌آورم. چنان به خوردن مشغول هستی انگار در سفره‌خانه نشسته‌ای و هیچ حادثه شومی در انتظار تو نیست. در حالی که چون چند نفر دیگر کشته شوند نوبت به تو می‌رسد که در زیر تیغ جلاد دست و پا بزنی.» جوان همدانی که دست راستش در قدح غذا بود با دست چپ سنگی از زمین برداشت و گفت: «نگاه کن، تا این سنگ به هوا برود و برگردد هزار چرخ می‌خورد. خدا داناست که در طول مدت این چرخش چه اتفاقی روی خواهد داد.» این بگفت و سنگ را به هوا افکند و لقمه غذا را در دهان گذاشت. از عجایب روزگار آنکه هنوز سنگ به زمین فرود نیامده بود که از دور گرد خاکی برخاست و سواری در رسیده فریاد برآورد: «دست نگهدارید. دست نگهدارید. متوکل را کشتند.» با این ترتیب جوان همدانی و بقیه بی‌گناهان از کشته شدن نجات یافتند و عبارت بالا ضرب‌المثل شد.