[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۷۲
  • دوره جدید

راه اندازی مجمع خیرین نخبه پرور ، روزنامه شیراز نوین

گروه خبر- محمد شبیری نخستین مجمع خیران نخب هپرور
کشور در فارس راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار شیرازنوین، روزگذشته با حمایت جمعی
از خیرین استان و با پیشنهاد رئیس بنیاد نخبگان استان
فارس، نخستین مجمع خیران نخبه پرور کشور در استان
فارس با هدف حمایت از طر حهای نخبگان آغاز به کار کرد.
حبیب شریف به عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان فارس
در این مراسم اظهار داشت: این مجمع که با هدف کشف،
شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در راستای رشد و
بالندگی سرمای ههای ملی را هاندازی شده، باید از طریق
خیرین حمایت شود. این مقام مسئول با اشاره به اینکه
امروزه نخبگان در جهت اجرای طر حهای خود نیاز به
سرمایه دارند، افزود: امیدواریم با راه اندازی این مجمع
مردمی با برخورداری از خیرین بتوانیم نخبگان و چهر ههای
علمی را در راستای ارائه طر حهای ملی با ارائه تسهیلات
مالی و معنوی حمایت کنیم.
در ادامه حجت الاسلام سید محی الدین طاهری به عنوان
تولیت آستان مقدس سید علاءالدین حسین)ع( نخبگان را
سرمای ههای ملی کشور دانست و گفت: امروزه برای جذب
نخبگان کشور و سایر کشورهای توسعه یافته، فرش قرمز
پهن کرده اند تا بتوانند آنان را جذب کنند.
وی با تأکید به اینکه شاهد هستیم برخی از نخبگان کشور
به دلیل کم توجهی جامعه فراموش شده اند، تصریح کرد:
علاوه بر اینکه مسئولان در جهت حمایت از آنان وظیفه
سنگین بر دوش دارند، خیرین نیز م یتوانند با عضویت در
این مجمع از طر حهای آنان حمایت کنند.
عضو جامعه روحانیت استان فارس با اشاره به عملکرد
موفق مجمع خیرین تأمین سلامت فارس گفت: از آنجایی
که امروزه مجمع خیرین فارس در کشور سرآمد است، به
همین منظور باید با بهره گیری از خیرین بتوانیم مجمع
خیرین نخبه پرور فارس را در کشور توسعه دهیم.
حجت الاسلام طاهری حمایت از نخبگان را بسیار ارزشمند
دانست و گفت: این مهم در پیشگاه خداوند هیچگاه
فراموش نخواهد شد؛ زیرا حمایت از طر حهای علمی برای
کل جامعه مفید خواهد بود.
در ادامه مدیر عامل مجمع خیرین تأمین سامت استان
فارس از راه اندازی شورای عالی مجمع خیرین استان فارس
خبر داد وگفت: امیدواریم با راه اندازی این شورا بتوانیم به
ضرور تهای کلی استان توجه کنیم و برای اجرای آن در
مجمع تصمیم گیری شود.
علی اکبر رامجردی با بیان اینکه عموماً دستگا هها، ادارات و
ارگا نها در موضوعات اجتماعی یار یرسان مجموعه خیرین
هستند، باید شرایطی فراهم شود که مانعی پیش روی فرد
خیر برای انجام نیات خیر خواهانه اش قرار نگیرد، تصریح
کرد: باید همچنان مسیر رو به رشد جذب مشارک تهای
مردمی تسهیل شود؛ به طوری که فرد خیر هیچ دغدغ های
برای اجرای نیات خیرخواهانه خود نداشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی به آمارها و ارقام نگاه
م یکنیم، م یبینیم که خوشبختانه در سالیان اخیر گا مهای
بزرگی در جذب حمای تهای مردمی در حوزه سامت
برداشته شده و خیرین بهترین مشارکت را در حوز ههای
بهداشتی و درمانی دارند.
مدیر عامل مجمع خیرین تأمین سامت فارس افزود:
60 درصد کم کهای نیکوکاران درسال 94 به مراکز دولتی
و دانشگاهی بیمارستانی و 40 درصد به مراکز بهداشتی
هیئت امنایی و خیری ههای این استان اهدا شده است.
رامجردی بیان داشت: اولویت سال 95 با تکمیل پروژ ههای
عمرانی در حال ساخت است، اما در تلاش هستیم که یک
مرکز درمانی ویژه بیماران خاص در شرق و مرکز و یکی در
غرب شیراز احداث کنیم.
مدیر عامل مجمع خیرین تأمین سامت استان فارس به
حمایت بیشتر خیرین از سوی مسئولان اشاره کرد و گفت:
همواره سعی داریم نقطه نظرات خیرین و مجامع خیرین
در استا نها جمع آوری شود تا بتوانیم در قانون گذار یها و
نوشتن برنام ههای

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی