[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۶۹
  • دوره جدید

حقوق، روزنامه شیراز نوین

سرورالسادات طباطبایی‌زاده

فریب در ازدواج
امروزه صفحه حوادث روزنامه‌ها و اخبار حوادث رادیو و تلویزیون، نشان از حوادثی تلخ است که متوجه شخص یا اشخاصی است که شاید به قانون و حق و تکلیف خود آشنا نبوده‌اند و متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده‌اند. در دهه اخیر به کرات در روزنامه‌ها و جراید خبرهایی مشاهده شده که حاکی از این مطلب است که زندگی مشترکی با فریب و تدلیس آغاز شده است. می‌توان گفت که قربانی این فریب، بیشتر زن‌ها هستند و مردان کمتر قربانی واقع می‌شوند. در این شماره از مطالب حقوقی، به بیان ضمانت اجرای فریب در ازدواج می‌پردازیم:
هرگاه عقد نکاح ناشی از تدلیس و فریب باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از فریب دهنده مطالبه خسارت کند. حال ممکن است  فریب دهنده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد که در این صورت، این حق برای همسر فریب خوره به وجود می‌آید که می‌تواند در صورت تمایل، از حق فسخ نکاح استفاده کند، اما در استفاده از این حق مخیر است. به طور مثال هرگاه شوهر در اثر فریب با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و نخواهد یا نتواند از حق فسخ استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب دهنده بگیرد. حال اگر فریب دهنده خود زن باشد و تفاوت مهر را ندهد، شوهر می‌تواند مابه التفاوت را از مهر کسر کرده و بقیه را به زن بپردازد. این اقدامات بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی صورت گرفته، در نتیجه ضمانت اجرای مدنی محسوب می‌شود. 
علاوه بر ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است. ماده 647 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
بنابر این اگر شوهر یا زن قبل از ازدواج و در مراسم خواستگاری و در دوران نامزدی اظهارات خلاف واقع داشته باشد و ازدواج بر مبنای آن اظهارات و امور واهی واقع شود، جرم محسوب شده و مرتکب، مستوجب مجازات است. به طور مثال اگر مردی قبل از ازدواج به زن و خانواده او بیان کند که پزشک است و از موقعیت اجتماعی بسیار خوبی برخوردار است و بر مبنای رفتار و اظهارات او، زن فریب خورده و با او ازدواج کند، به محض پی بردن به واقعیت زن می‌تواند هم از طریق قواعد مدنی مطالبه خسارت کند و هم از طریق کیفری از مرد شکایت کرده و در صورت اثبات، مرد را متحمل حبس تعزیری کند. 

 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی