[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۵۰
  • دوره جدید

روان‌شناسی و شاخه‌های فرعی آن، روزنامه شیراز نوین

سیدمحی‌الدین حسینی ارسنجانی - شیراز نوین
در انجمن روانشناسی آمریکا، 54کمیته تخصصی در حوزه‌های مختلف روانشناسی وجود دارد که برخی از رشته‌های فرعی  به شرح زیر معرفی می‌شود.
روانشناسی بالینی: مطالعه رفتارهای غیرعادی و نابهنجار به منظور تشخیص و درمان بیماری های روانی. 
روانشناسی شناختی: مطالعه تفکر و توانایی‌های موجود زنده در زمینه پردازش خبر.
روانشناسی مصرف‌کننده (مشتری): مطالعه فرایندهای انتخاب، خرید و استفاده از خدمات و محصولات و مطالعه رفتار خریدار.
روانشناسی فرهنگی: مطالعه شیوه‌های اثرگذاری فرهنگ، خرده‌فرهنگ و عضویت در گروه قومی، بر رفتار انسان.
روانشناسی مهندسی: مطالعه رابطه بین انسان و ماشین و اثرات متقابل آنها.
روانشناسی قانونی: مطالعه ابعاد رفتاری نظام قانونی جامعه و اثرات وضع ظاهر متهم بر قضاوت اعضای هیئت منصفه و ویژگی‌ها و نگرش‌های اعضای هیئت منصفه بر قضاوت آنها.
روانشناسی جنسیت: مطالعه تفاوت‌‌های موجود بین جنس مذکر و مؤنث، کسب هویت جنسی و نقش جنسیت در طول زندگی.
روانشناسی صنعتی- سازمانی: مطالعه و بررسی علمی رفتار انسان‌ها در محیط کار و اثرات متقابل آنها.
روانشناسی کار: روانشناسان اروپایی به جای روانشناسی صنعتی سازمانی ترجیحاً روانشناسی کار را به کار می برند.
روانشناسی شخصیت: مطالعه صفات و پویایی‌های شخصیتی، تهیه و تدوین نظریه‌های شخصیت به منظور ارزیابی و طبقه‌بندی ویژگی‌های شخصیتی.
روانشناسی مدیریت: مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر رهبری و مدیریت اثربخش و روابط بین مدیران و کارکنان.
روانشناسی ورزش: مطالعه ابعاد رفتاری، عاطفی و شناختی موقعیت‌های ورزشی و استفاده از اصول روانشناسی به منظور بهینه‌سازی عملکرد و سلامت قهرمانان ورزشی و ورزشکاران.
روانشناسی بهره‌وری: مطالعه عوامل انسانی مؤثر بر دستیابی به بهره‌وری بهینه شغلی و سازمانی.
روانشناسی فضایی: مطالعه رفتار انسان‌ها در پرواز و محیط‌های بسته هواپیما و سفینه و مشکلات رفتاری ناشی از زندگی در فضا.
روانشناسی نظامی: کاربرد اصول روانشناسی در اوضاع و احوال محیط‌های ویژه نظامی.
روانشناسی سیاسی: مطالعه ابعاد روانشناختی رفتار سیاسی و شیوه‌های بهره‌گیری رهبران، سیاست‌مداران و مسئولان از تدابیر و راهبردهای روانشناختی.
روانشناسی کارکنان: مطالعه راهکارهای مناسب انتخاب کارکنان، مدیریت کارکنان در جهت همکاری با یکدیگر و تشکیل گروه‌های منسجم اثربخش. (به مرور اصطلاح مدیریت منابع انسانی بیش از روانشناسی کارکنان استفاده می شود.)
روانشناسی تبلیغات: مطالعه فنون و اثربخشی تبلیغات در رفتار مصرف کننده و عوامل برانگیزاننده خریداران به خرید کردن. 
روانشناسی حرفه‌ای (شغلی): مطالعه استعداد افراد در پذیرش کار و مشاغل مختلف.
روانسنجی: مطالعه و بررسی چگونگی سنجش و اندازه‌گیری ویژگی‌های روانی.
پاره‌ای از رشته‌های فرعی دیگر که تعریف آنها از حوصله این بحث خارج است، عبارت‌اند از:
روانشناسی حیوانی، روانشناسی ژنتیکی، روانشناسی توده‌ها، روانشناسی آزمایشی، روانشناسی قوم‌شناسی، روانشناسی زنان، روانشناسی کودک، روانشناسی بلوغ، روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی (آموزشی و پرورشی)، روانشناسی زیستی، روانشناسی اجتماع‌نگر، روانشناسی تطبیقی، روانشناسی محیط‌نگر، روانشناسی سلامت، روانشناسی یادگیری، روانشناسی پزشکی، روانشناسی مدرسه، روانشناسی احساس  و ادراک، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سرمایه‌گذاری، روانشناسی هوافضا، روانشناسی عمومی و...

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی