[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۲۰
  • دوره جدید

مدیریت برخورد، روزنامه شیراز نوین

مدیران از نظر توان تسلط بر خود متفاوت هستند. بعضی از آنها می‌توانند بر خود تسلط داشته و رفتار خود را کنترل کنند. برخی دیگر، زود به هیجان می‌آیند و ممکن است در یک شرایط خاص نتوانند عواطف و احساسات خود را کنترل کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد مدیرانی که توان خود کنترلی (self - control) بیشتری دارند، در مقایسه با افرادی که کنترل کمتری دارند، در مدیریت خود موفق‌تر هستند. افرادی که به سرعت عصبانی می‌شوند و خلق خود را از دست می‌دهند، در مقابل کسانی که دارای قدرت اراده قوی هستند و می‌توانند از درون خود را کنترل کنند، از نظر برقراری روابط انسانی ضعیف‌تر عمل می‌کنند. خود کنترلی حاصل تفکر و تعمق فرد است که بر اساس عقاید و ارزش‌های خود می‌تواند رفتار خود را از درون کنترل کند. در حقیقت، عامل خودکنترلی وجدان، اعتقادات و شناخت درست فرد است که او را موظف می‌کند بدون توجه به یک نیروی خارجی، از درون رفتار خود را در راستای عوامل فوق تنظیم کند. نام دیگر خودکنترلی، مدیریت برخود با خود مدیریتی (self - management)  است. در این حالت، مدیر بر تمام رفتارها و حرکات خود تسلط دارد و می‌داند در چه زمانی، چه رفتاری را از خود بروز دهد و یا در صورت لزوم نسبت به یک چیز بی عمل باقی بماند. در حقیقت، واکنش نسبت به محرک‌ها، فرآیندهای شناختی و پیامدهای پاسخ‌های مختلف در اختیار اوست. این موضوع کاربردهای زیادی در مدیریت آموزشی دارد و می‌تواند یکی از عوامل مهم برقراری روابط انسانی به حساب آید. مدیر آموزشگاه یا مؤسسه آموزشی و همچنین معلمین نیاز به سعه صدر دارند.سعه صدر نوعی کنترل بر خود است که فرد می‌تواند با نوعی اغماض و چشم‌پوشی، از بعضی از حرکات افراد بگذرد.
به عنوان مثال، دانش‌آموزان یک مدرسه چه از نظر تعداد و چه از نظر تفاوت‌های فردی و چه از نظر موقعیت سنی در شرف ارتکاب اشتباه هستند.
بسیاری از حرکات آنها طبیعی و بچه‌گانه است و مدیر نمی‌تواند با دیدی منطقی و در عین حال در حد یک بزرگسال از آنها انتظار عمل داشته باشد. آزمایش و خطا از طبیعت زندگی انسان و مخصوصاً بچه‌هاست و باید با دیدی تعلیم و تربیتی و واقع‌‌بینانه به آن نگریست. پس، داشتن سعه‌صدر و چشم‌پوشی می‌تواند عاملی برای جذب بچه‌ها باشد. سختگیری زیاد، نظارت مستقیم و کنترل شدید که بچه‌ها را کاملاً محدود می‌کند، بر خلاف خودکنترلی است.از طرف دیگر، مدیریت آموزشی نیاز به کنترل عاطفی دارد. در میان یک مدرسه پانصد نفری، در هر روز چندین و شاید ده‌ها نفر مرتکب اشتباهات سلیقه‌ای، تعمدی و بیمارگونه شوند. اگر قرار باشد در ازای هر انحراف یا مشکل، مدیر از کوره به در رود و نتواند عواطف و احساسات خود را کنترل کند، روابط داخل مدرسه دچار اشکال می شود.
الهام رشیدی، دبیر شاغل در متوسطه اول ولایت فقیه یک، ناحیه یک شیراز

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی