[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۵۰
  • دوره جدید

اهمیت ارتباط ، روزنامه شیراز نوین

ارتباط از دیدگاه‌های مختلف دارای معانی متفاوتی است و هرکس با توجه به تجارب و شخصیت خود معنی جدیدی از ارتباط ذر ذهن خود دارد.
مثلاً دانشجویان رشته معارف ارتباط با خدا . دانشجویان کامپیوتر و مدیریت استفاده از مدارهای الکتریکی را مدنظر قرار می دهند. ارتباط به معنی عمومی کردن یا در معرض عموم قرار دادن است؛ یعنی مفهومی از درون فردی برخاسته و به میان دیگران راه یافته، در واقع ارتباطات برخی ار مفاهیم و تفکرات ومعانی و یا پیام‌ها را به دیگران و یا عموم گسترش می دهد و به عبارتی ارتباط یعنی انتقال مفاهیم و انتقال معانی. ارتباط تسهیم تجارب است، یعنی هر موجود زنده آنچه تجارب در درون خود دارد با دیگران در میان می گذارد. 
انواع ارتباط: ارتباط اشکال مختلفی دارد به طور کلی ارتباطات به سه دسته تقسیم می شود:
1. ارتباط با خود 2. ارتباط با جمع 3. ارتباط با دیگران.
ارتباط با خود: ارتباط با خود در برگیرنده مشکلات درونی یا حل تعارضات درون فرد است. این ارتباط علاوه بر برنامه ریزی برای آینده عملکرد عاطفی و ارزیابی خود و دیگران را مورد توجه قرار می دهد. ارتباط با خود محور اصلی را خود انسان قرار می دهد. این ارتباط فقط در خلوت و تنهایی انجام نمی شود، بلکه در میان جمع و در هر حالتی انجام می شود.
ارتباط با جمع: این ارتباط فراگرد تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی بین یک شخص و انسان‌های دیگر حداقل یک نفر است. این ارتباط علاوه مانند ارتباط با خود است به دلایل گوناگون پدید آید. برای حل مسائل و مشکلات خود با دیگران، رفع نیازهای اجتماعی و دلایل دیگر ارتباط با دیگران برقرار می گردد. ارتباط با دیگران در بیشتر موارد به صورت رسمی و به صورت ارتباط چهره به چهره از طریق کلامی و غیرکلامی انجام می گردد. در ارتباط با دیگران همیشه جای پیام دهنده و پیام گیرنده ثابت نخواهد بود و به صورت غیرپیش بینی شده تغییر می یابد.                                                              
پرنیا ایزدی، آموزگار شاغل در دبستان ‌‌زین‌العابدین یک، ناحیه یک شیراز

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی