[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۱۵
  • دوره جدید

حرف نو، روزنامه شیراز نوین

جامعه و اصلاح زیرساخت ها
 

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

درجامعه امروزی ایران باید به فکراصلاح بسیاری اززیرساخت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و خصوصاً زیرساخت های اقتصادی بود وتمامی این زیر ساخت ها به نوعی باهم مرتبط هستند. اگرچه اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل پاره ای مشکلات  خارجی از جمله تحریمها و  دشمنی های دنیای غرب وبویژه آمریکاو مسائلی مثل امورتکنولوژیک و....به راحتی اتفاق نمی‌افتد امابه دلیل آنکه با عزمی درونی جهت روزآمد شدن با تحولات داخلی و جهانی مواجه نبوده اند همچنان مسکوت و بازدارنده باقی مانده اند.و اگر چه ساختار سیاسی نقش پیشروبر سایر عرصه ها را برعهده داردامانتوانسته برسایرساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرلازم را بگذارد زیراساختار سیاسی کشورمان  به جای اتکا بر رویه ها متکی بر اشخاص وچهره هاست.درامورسیاسی،سلیقه های فردی نقش زیادی در تصمیم گیریهای کلان فرهنگی، اجتماعی واقتصادی  ایفا می کنند.ساختارصلاح ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و.... در ایران باید متاثر از تحولات همه جانبه جهانی باشد.ضمن   آنکه در اصلاح این ساختارهاباید از مسائل ملی و  بومی ودینی نیز غافل نشد. جامعه رابایددر جهت اصلاح یاجایگزینی مداوم رویکردهای خود حرکت دادونخبگان بویژه دانشگاهیان و فعالان رسانه ای دراین زمینه نقش اساسی دارند.نبایدبجای هماهنگی با تحولات اطلاعاتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ناشی از گسترش فرایند جهانی شدن، به دنبال نفی و انکار چنین تغییراتی بود.در ساختارهای سیاسی وفرهنگی، اجتماعی واقتصادی کشوردرطی سالهای اخیرچرخش نخبگان درنهادهای قدرت و تصمیم‌گیری  کمتردیده شده است.شاید علت اصلی آن نبوداحزاب قوی وموثر والبته کارآمدوفقدان کادر سازی برای تصدی مسئولیت های کلان درعرصه های گوناگون باشد.پذیرش قطعنامه ۵۹۸ وتوافق برجام نشان دادکه تصمیمهای مهم گرچه به صورت دیر هنگام اتخاذ می شوند اماحرکتی اصلاح طلبانه در مدیریت امورسیاسی ودفاعی کشوربه شمارمی روند. نکته پایانی اینکه تلاش برای اصلاح ساختارهای کشور سختی های خاص خودرادارد امادرهرحال ودرهر شرایطی چاره‌اندیشی درباره کاهش مشکلات و  اصلاح ساختارهای  سیاسی واقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لازم بوده ومجبور به حرکت روبه جلو ونوعی اجماع کامل بر سر رفع مشکلات اساسی کشورهستیم.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی