[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۱۵
  • دوره جدید

درونی سازی کار نیک در فرزندان ، روزنامه شیراز نوین

ارزش گذاری درونی یعنی فرزندان ما در بروز رفتار و عملکرد به مرحله ای برسند که براساس انگیزه درونی خودشان نیز به انجام افعال نیک از جمله: خواندن نماز اول وقت، مطالعه، یادگیری کتب درسی، رعایت حقوق دیگران و ... بپردازند، با بروز و انجام افعال نیک ازعملکرد خودشان در زندگی لذت ببرند و از درون در آن ها ایجاد انگیزه شود (تشویق درونی) و دیگر نیازی به مشوق های بیرونی نداشته باشند. 
ما والدین برای این که افعال نیک و رفتارهای پسندیده در فرزندانمان به شکل ارزش گذاری درونی پرورش یابد، بهتر است ابتدا از محیط زندگی و با رعایت نقش الگومندی متعالی خودمان شروع کنیم؛ به طور مثال اگر بخواهیم از طریق زبانی فرزندان را به سمت و سوی مطالعه کردن یا هر فعل نیک دیگر هدایت کنیم؛ شاید چندان موفق نشویم . حالا اگر همین فرهنگ مطالعه کردن را در محیط های زندگی مان به شکل الگومند به فرزندان القا کنیم یعنی ساعتی در منزل ابتدا خودمان کتاب در دست بگیریم و مطالعه کنیم و آنگاه فرزندانمان را نیز به مطالعه کردن دعوت کنیم و دراین کار هم ثابت قدم باشیم. کم کم در اثر ثابت قدم بودن در هر فعل نیک، آن صفت در فرزندانمان هم نهادینه و به ارزش گذاری درونی تبدیل می شود همچنین یکی از اقدامات اساسی تربیتی در زمینه ارزش گذاری درونی افعال نیک آن است که والدین و مربیان غرایز فردی را از همان دوران کودکی در چارچوبی به نام ادب ها به قاعده و نظم در آورند. ادب ها لایه بیرون رفتار آدمی است و تربیت ها لایه درونی و باطنی رفتار می باشد و به عبارتی ادب ها مقدمه ظهور تربیت ها به شمار می آیند یعنی اگر در فردی ادب ها ایجاد نشود کار تربیت به آسانی میسر نخواهد بود. به همین جهت باید ادب ها به فرزند آموزش داده شوند دردوران کودکی، تا زمینه تربیت و بروز ارزش گذاری درونی افعال نیک در فرزندان فراهم گردد. 
آزاده جعفرنژادفردجهرمی، دبیرشاغل دردبیرستان حضرت معصومه(س) آموزش وپرورش عشایر سیارفارس

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی