[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۲۲
  • دوره جدید

جدول شماره ۲۸۹، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-از روحانیون مبارز رژیم پهلوی2-ولخرج-چهارمین شهر پرجمعیت ترکیه-جهت و سمت3-خزیدن روی زمین-گرانیت-حرف عصایی-از سبک های موسیقی غربی4-نخست- هر نوع سر و صدا در گفتار عوام-از گل ها 5-شهری حد فاصل قم،کاشان و دلیجان-از بیماری‌های خطرناک-برابر سه فصل 6-شاعر از آنان چشم یاری داشت -آخرین حرف انگلیسی-از ویتامین‌ها-مجلس اعیان 7-جاهل-دانشنامه مقطع کارشناسی8-پیشوند فقدان-یکی از رؤسا -لبنیات چرب-دومین عدد دو رقمی 9-مبدأ تاریخ کشورهای مسیحی -دعا و مناجات10-گاهی آهنین هم دارد! -مویی که صاف نیست -سفید ترکی-روز گذشته11-کتاب شعر -نوعی پرنده زیبای تالاب ها -تابع و پیرو 12-شخصیتی در اساطیر یونانی -فقر و تنگدستی-ننگ و رسوایی13-از حروف الفبای فارسی -ستون کشتی-پیامبر خوش صدا-جنگ تلویزیونی 14-مایع حیات -هم‌چشمی-وسیله نشانه روی15-نخستین حرکت مردمی فراگیر بر ضداستعمار     
 
عمودی
1- از استخوان های سه گانه گوش میانی-صبح های زود2-نوعی خوراک ایرانی از اسفناج -آب مایه درون ساقه گیاهان3-خون -اثری از لرد جرج بایرون-دست به دامن شدن 4-دگرگون سازی -کارگردان ایرانی فیلم محاکمه-پیش درامد اشغال -برهنه و عریان5-دلیری-پلاستیک-توجه کامل6-پراکندگی-احتیاج-عقد ازدواج7-... دهل شنیدن از دور خوش است-خطای فوتبالی-برش کنگره ای8-تیر پیکان دار-شجاع-واحدی در طول-خط کش رسم9-شاعر مثنوی و معنوی-آب صفر درجه-شیرینی فروش10-ابزار در و پنجره-افراد-توجه خاص سالک به مرشد11-طریق و آیین-مأیوس-پول چین12-نت منفی-راه کوتاه-غایت-در بزرگ13-نام بسیار ی از فراعنه مصر-نوعی نی که از آن قلم می سازند-حرف فاصله14-از دروس ریاضی-فروپاشیده و متلاشی15 -دومین شهر بزرگ ژاپن و از زیباترین شهرهای جهان است -کنایه از درهم و برهم

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی