[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۷۹
  • دوره جدید

جدول شماره ۳۱۴، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-رونق بازار-از نقش آفرینان فیلم سینمایی آباجان2-واجب و لازم-عنوان درشت روزنامه-کالبدشکافی3-ای خدا زاری ز تو مرهم ز تو، هم دعا از تو، ... هم ز تو-همین دم-قدرت4-دستور اجازه کاری-جدید و نو-جشن باستانی5-هنوز شاد نشده-تخت و سریر-وزیر انوشیروان6-فم-بزرگراه میان دهان و معده-سر گوسفند را می‌برد-شمارش کردن7-سستی-به پایان رساندن-پیش درآمد اطوار8-نیازمندی-متضاد صحت-در آرزوی فرزند9-علف خشک-قاره دو تکه-شهر دریاچه بزنگان در استان خراسان رضوی10-موی پیچیده-راه فرار-واحد مقاومت الکتریکی-نمک11-قاره کهن-برخی در خواب کی کشند-برخی از بر تشخیص نمی دهند12-حجمی به شکل مثلث-یار شیرین-جناح لشگر13-جمع نفس-زمام-دارای یک اسم14-اتفاق ها-میوه صد دانه یاقوت-اهل ناحیه خاص15-علم بررسی ساختار بدن جانداران-منگوله
   

عمودی
1-کاروانسرایی در 45کیلومتری شهر سرخش-پرنده ای بزرگ و آبزی از تیره لک لک سانان2-مبهوت-خودکشی-دوستان3-روزگارها-شاهد-دارایی ها4-نقطه به نقطه-ردیف قالی-شبیه-از میوه ها5-شوک قیمتی-علم مطالعه گذشتگان-شمارش6-مرادف فراوان-برای اینکه- آیین‌های  سنتی 7-دورویی-پادشاه کیانی-گرو بستن8-دختر بی پدر-پرهیزگار و خدا ترس-قابل خواندن9-نشان خاص-ظالم-واحد شمارش چارپا10-شهر زیارتی عراق-ساخته شدن از آهن-شهر رازی11-یار پت!-محیط آشفته-شن نرم12-ظرف شستن لباس-واژه تمجید-سنگ آسیاب-موسیقی و رقص برزیلی13-مشکل تنفسی در کودکان خردسال-شرم-شرکت رایانه چینی14-شکارچی-شکایت کردن-جایزه اسکار تلویزیونی15-دکوراتور-بسیار شگفت انگیز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی