[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۱۵
  • دوره جدید

شاهنامه، سنجیده‌ترین شاهکارحماسی جهان است، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

به گزارش روابط عمومی بنیاد فردوسی و به نقل از یاسر موحدفرد دبیرکل بنیاد فردوسی پس از بیانیه این بنیاد نسبت به گستاخی کارگردان نوپای سینمادر برنامه تلویزیونی هفت و پاسخ محمدحسین مهدویان در برنامه تلویزیونی سینمادو، میرجلال‌الدین کزازی، چهره ماندگار ادب پارسی، فردوسی‌شناس برجسته و عضو امنای بنیاد فردوسی هم واکنش نشان داد. کزازی در این نامه اظهار داشته: شاهنامه فردوسی سنجیده‌‌ترین شاهکارِ حماسی جهان است. شاهنامه، نامه‌ فرهنگ و منش ایرانی است. اگر ما بخواهیم ایرانی را بدان‌ گونه که می‌سزد بشناسیم، باید چهره راستین و فرشتین او را در شاهنامه بجوییم. یکی از ویژگی‌‌های ‌بنیادین در منش و فرهنگ ایرانیان، دیگردوستی است. این دیگردوستی یا گرامی‌داشت دیگران، بیگانگان، در شاهنامه بازتاب یافته است. در شاهنامه هرگز ایرانیان به نبرد آغاز نمی‌کنند. جنگ‌هایی که درمی‌گیرد، همواره از‌ سوی دیگران آغاز شده است. ایرانیان به آهنگ نگاهبانی از مرزهای ‌فرهنگی و جغرافیایی ناچار از پیکار شده‌اند. این شاعر و مصحح برجسته متون ادبی گفت: دیربازترین نبردهای‌شاهنامه، نبرد ایران است با توران. در نمادشناسی شاهنامه، توران سرزمین تیرگی، بیداد، نامردمی است؛ وارونه‌ ایران که سرزمین روشنایی، داد، ویژگی‌‌های ‌والای انسانی است. فردوسی ویژگی‌‌های‌ مثبت دشمن را هم می‌ستاید. این ناسازی و دوگانگی، بایسته جهان حماسه است. در جهان حماسه همواره با دو رنگ روبه‌روییم: سپید و سیاه. مرزی در میانه این دو نمی‌توان یافت که هم سپید باشد هم سیاه.استادتمام دانشگاه تهران افزود: 
شاهنامه برترین، پایه‌ورترین، سنجیده‌ترین شاهکار حماسی جهان است. با این همه جهان شاهنامه، یکسر سپید یا سیاه نیست. ما در توران که سرزمین سیاهی است با چهره‌هایی روبه‌‌رو هستیم که یکسره تیره و پلید و اهریمنی نیستند؛ چهره‌هایی مانند اغریرث، برادر افراسیاب که افراسیاب او را به گناه یاری‌رسانیدن به بندیان ایرانی می‌کشد یا پیران ویسه، وزیر و رایزن خردمند افراسیاب که او را با اندرزهای‌خویش از تباهی و سیاهی بازمی‌دارد. برای نمونه او را اندرز می‌گوید که بیژن را که به توران افتاده است، از پای درنیاورد. این پژوهشگر ادبی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در ایران هم که نماد روشنایی و ویژگی‌‌های ‌ارزنده و برازنده انسانی است ما با چهره‌هایی روبه‌‌رو هستیم که یکسره سپید و پاک نیستند؛ چهره‌هایی مانند کیکاووس که شهریاری است سبک‌‌سر، کامکار، هوس‌ران که بارها ایرانیان به‌ ویژه برترین چهره شاهنامه، رستم را در دشواری و تنگنا می‌افکند یا با چهره‌هایی مانند گرگین‌میلاد که دوستی را فرو می‌نهد، پیمان می‌شکند، زمینه‌ گرفتار شدن بیژن، پهلوان بزرگ ایرانی را در توران فراهم می‌آورد. وی با انتقاد سخت از منتقدان فردوسی، شعر و شاهنامه او در پایان تصریح کرد: شاهکاری چنین، چگونه می‌تواند خشک‌‌اندیشی، یک‌سونگری، سخت‌‌دلی، نژادپرستی را ارج بنهد و اندرز بگوید. کسی که چنین دیدگاهی درباره شاهنامه که نامه‌ فرهنگ و منش ایرانی است دارد، آشکارا نشان می‌دهد که با این دفتر خرد و دانایی و روشن‌رایی یکسره بیگانه است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی