[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۶۹
  • دوره جدید

جدول شماره ۳۹۸، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-کنایه از رنجاندن-دوش و کتف2- سال استراحت زمین زراعی-مخفف الی آخر-از شهرهای استان فارس3- با شتاب رفتن-از چاشنی‌های اشتهاآور-از هفت سین نشین‌ها4- منسوب به مدرک-ترس و بیم-کشتی جنگی5-پادشاه افشاری-از روزهای هفته-بمب منفجر شده!6-مایه حیات-از رؤسای جمهور اسبق ایالات متحده-امیدواری-پسوند شباهت7-نشان نفی در دستو زبان انگلیسی-درخشان و روشن-سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی صادرات 8-شاعر دیار یوش!-از کلمات پرسشی-پرنده سحرخیز9-شرفیاب شدن-دائمی-  انجیر 10-دو یار هم قد!-دیوار -از خوراکی‌های تخم مرغی-پسوند شباهت11-محل کار پزشک-نامی دخترانه-براق کننده لباس12- تاجریزی-قوس- از شهرهای استان کرمان13-بافت شناس-از سبزی‌های خوردنی- ناصح14- فرصت مناسب-کماندار باستانی- شر است با حروف مشوش!-                                        15-آخر-بزرگ‌ترین گروه همنوازی در موسیقی

عمودی
1-مدعی العموم- اداره آگاهی سابق2-از شهرهای فرانسه- خوشحال-پول فلزی3- سنجیدن و وزن کردن- ماه پرتابی!-آشوب4-شهر-رایگان و مجانی-جدا از هم5-سخن بی معنی- داوری-جامه بلند-مساوی عامیانه6-نقش هنری-وراج-سرسرا-ضربه و تکان شدید7-ستاره- از اقیانوس‌ها-فصل سینمایی8- اثری از ناصرخسرو9-از توابع استان اصفهان-بی تجربه در کار- از ماه‌های سریانی10-پشت سر هم-پاک و مبرا-حدس-خاک سفالگری11-تپانچه-راه روشن-سرکش-موی بدن گوسفند12- سرنیزه شکسته!-حرف شرط-آرنج13-از چهار جهت اصلی-مرگ-اختراع مارکونی14-صلیب-دریافت کننده امتیاز مالی تحصیلی-گنبد درهم ریخته15-از توابع خوزستان-پایتخت کنیا

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی