[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۲
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۰۱، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-نقاشی متحرک-قطعه ای برای خواندن یا نواختن در ابتدای دستگاه  موسیقی ایرانی-پرخور 2-طریق و راه-نخستین مقتول تاریخ -نوعی خوراک گوشتی3-از شهرهای شرقی کشورمان-همسر خشایارشاه4-حرف الفبای انگلیسی-ترعه-نژاد ما5-پژواک صدا با حروف درهم -چند معنی -موی گردن شیر و اسب6-سطل آبکشی -از سیاره‌های منظومه شمسی-شهر زنجان7-بخش فرنگی -از خواهران برونته -عدد خیطی!8-از بخش‌های اوستا-خودروی مسافربری-تصدیق آلمانی-چهره پردازی9-نفی عرب زبان-فرمانده لشگر-پلی معروف در پایتخت10-شفا دهنده است اگر خدا بخواهد-سفره-پارچه صاف کن11-یکی از اهالی-عبادتگاه کلیمیان-زمین12-شعله آتش-ویرانی-وحشی13-از درجه‌های عالی رتبه در نیروی دریایی امریکا-نام قدیم افغانستان14-دیتا-ولد -از جزایر جنوبی15-نیز-ترازنامه-از ایالات اتازونی


عمودی
1-قلیل -همسایه گیلان و آذربایجان شرقی -مهیا و فراهم2-قاطر-مشکل نیست-تله3-دورویی-کالابرگ -مطابق مد4-نوعی پارچه-نامی دخترانه با حروف درهم-شراره آتش با حروف مشوش-5-باران درهم ریخته-نوعی سیم کشی برق 6-آشکار نیست-مداد طراحی-عبادات غیرواجب7-پیوستگی-مشهور- از شهرهای جنوبی استان فارس با حروف درهم!8-خرس آسمانی-همسر یعقوب پیامبر-استوار-یکی از دو جنس9-دوست درهم!بشر- دوستان10-از ممالک اروپایی-واحد اندازه گیری انگلیسی-از پرندگان آبی11- مجموعه تلویزیونی- مذهب رایج عربستان12-از گوشه‌های دستگاه شور-خاتون-مقام عالی رتبه13-صنایع ادبی-پایتخت آسیایی-جد14-سنگ اندازی-نوعی کفش قدیمی-تیره انگلیسی15-سه دهه -رزم طلب-حرف دهن کجی

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی