[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۲۱
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۲۹، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- مورد نیاز تایپیست-به خاک سپردن مرده2-بانگ-قسمت پایین لباس-دریایی در شمال شرق فیجی3-هوشمندی-نورافشان آسمان-قوه درک4-موی گردن شیر و اسب-بسیار مهربان-سنگواره5-سرنوشت معلوم-نوعی نی در سیستان-زیرگذر و روگذر معابر شهری6-جیوه-ضمیر انگلیسی-دهقان و برزگر-شبکه موسیقی رادیو7-دلربایی همه آن نیست که ... بکشند-از آثار محمدعلی جمالزاده8-گوهر قیراطی-از وسایل رصدخانه-صداقت9-از موجودات ماقبل تاریخ بودند-مرسوم10-فعالیت ابتکاری-ثابت و برقرار-برادر پدر-بازداشتن11-درک کردن-مادر-پیروز12-شناور شدن-سنگ زینتی ساختمان-ظرف جمع آوری میوه13-سه حرفی-پیش‌رو-سرکشی و شورش14-تیر پیکان دار-ناگاه-لازم و ضروری15-تحمل-رد نمودن     
 ‌

عمودی
1-دارای ارزش غذایی-رد اتهام از خود2-گیاهی زینتی-حرکتی در ژیمناستیک-صورت و دیدار3-زمستان می رود و روسیاهی به ... می‌ماند-نوعی پارچه-پیره و مستولی4-عدسی معقر-شهری در یمن-معتمد5-از وسایل بازی چهارشنبه سوری-نوعی نان نازک6-کلاه الف-سخنان بزرگان دین-کشیدنی بر چشم-از حیوانات7-فلاتی در آسیای مرکزی-صفت بچه تخس-تکبر8-کبوتر صحرایی-دربدر-نگاه گذرا9-تعجب غلیظ-مطیع-نگهبان10-کالبد-سریع-از صفات خداوند-م کاغذ11-نام غیرواقعی-فراوان12-نوبت پاسبانی-ایستگاه راه آهن-قورباغه13-تسمه چرمی-آمیزه ای از گل و جان-گردش کننده14-جدا شده از اصل-از شهرهای فرانسه-کلام تهدید15-از خوشنویسان معاصر با شاه عباس اول-خرامنده با شادی و نشاط

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی