[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۷
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۴۲، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- فیلمی محصول سینمای امریکا با شرکت ماسیو بولدی2-نام کوچک پاستور-قرار دادن و گذاردن-سرگرد سابق3-شادابی-حرف پرسش-نام‌ها4-کلام درد و تأسف-پوسیده-چیرگی و غلبه5-منقار-غیرآشکار و پیچیده-طرف حلبی-آیین و کیش6-کشوری در افریقا-منجمد شدن روغن7-شادمانی-گل سرخ-قدم یکپا-جنس قوی8-قاضی ورزشی-نقصان-فرمان کشتی9-ظرف سفالی ترشی-ناخن چارپا-در حال فرو ریختن-پدربزرگ10-از انقلابیون فرانسه-آسودگی و فراغت11-کشتی جنگی-هموار-ویژگی اخلاقی-نت سوم12-مواد پروتئینی و ضروری که از غده‌های بدن ترشح می شود-فرومایه و رذل-جوان و پهلوان13-میوه آتشین-عضو پرواز-باردار14-جاودان و ابدی-شرف و آبرو-حرف ادبی تعلیل به معنی از برای آن15-تندیسی از ایوتانگه هنرمندی فرانسه  ‌


عمودی
1- داستانی از مانوئل گوتیرز نویسنده فرانسوی-بیماری ششی2-از اسباب بازی‌های کودکان-کاپ ورزشی-سقف فروریخته3-نبات و روییدنی -سبزی تنبل-چشم انداز4-کامیون ارتشی-شهر فرانسه-بلند و بلیغ-والده 5-بازسازی خرابی‌ها-یاری داده شده6-اسم اشاره به دور-آزار دهنده-تنیدن-رطوبت7-فینال-پرآوازه و نامور-در و دروازه8-همیشه و پیوسته-ایوان عبرت‌آموز-پیام مکتوب9-لباس بلند قدیمی-فصل خزان-حیله گر و چرب زبان10-همسر مرد-ناامید شدن-کم‌عرض-سمت و جهت11-آلیاژ ضدزنگ برای ساختن قاشق و چنگال-کال و خام12-فرمان توقف-ظرف بزرگ پلو-ماه پنجم میلادی-سرور و رئیس در لفظ ترکی13-اسم گذرادن-عمل و فعل-باد خنک14-حاکم و استاندار-لوله تنفسی-فرشته موکل بر عهد و پیمان در ایران باستان15-لبریز-بین المللی و جهانی

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی