[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۵۲
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۴۸، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- نمایشنامه ای از وله سوینکا نویسنده اهل نیجریه و برنده نوبل 1986 در ادبیات2-اضافه-محل گردش سیاره-آیین‌ها و رسوم3-جنگ و نبرد-مقامی است در سفارتخانه-دستی4-دوازده کیلو-شیطان و اهریمن-خاندان و تبار5-از عامل‌های خونی که با علامت مثبت و منفی از هم تفکیک می شوند-برودت و خنکی-حرف مفعولی6-سر بی مو-ماهی کنسروی-وی-غربال7-تیره شده و تاریک-خواندن قرآن به صوت خوش-رود جیحون8-نوعی ساز جنگی-طبقات پایین جهنم-رفت و آمد9-حرف پرسش-نامعلوم بودن-بخش پرتاب شونده گلوله10-اصل و ریشه-از خواهران برونته-از قبوض پرداختی-پرستار11-مروارید-رودی در عراق-از نام‌های دخترانه ایرانی12-ضبط دوپخشی صدا-از اقلیت‌های قومی ایرانی-من و تو13-بوی بد-پلکان متحرک چوبی-افسون و سحر14-از ژنرال‌های آلمان نازی-به دنبال چیزها و کارهای تازه است-شهری در بلغارستان15-از مجله‌های ادبی و معتبر سال‌های پیش  ‌


عمودی
1- تمرین-مدرک فوق دیپلم2-قصه گو و حکایت کننده- دستوری-شهری در روسیه3-هویج-پول کاغذی-رعدو برق آسمان4-مجبور شده-بله روسی-واحد شمارش درخت خرما-لگدکوب5-محکم کردن-نیک‌تر و خوب‌تر-پایانی و نهایی6-بزرگ و ستبر-خرس سماوی-تخت شاهی7-کنگره و سمینار-حرف‌های پوچ و بی معنی-شفا دهنده بیمار8-نشانی محل-پایه‌ها و ستون‌ها- خواهر خودمانی9-خوک وحشی-کوتاه و قصیر-طرف مشورت و رایزن10-از اقوام هم‌خون-پسوند ساختن مصدر جعلی-سست‌تر و خوارتر11-هوله و صورت خشک کن-مژده دهنده-درخت زبان گنجشک12-حرف تعجب-حرف خمیده الفبا-خیس-کوتاهی کلام13-چرم دباغی شده-پشت میز نشین-باغ شداد14-ردیاب الکترونیکی-اداره کننده-شهری15-کوهی در خراسان-شهری در سیستان و بلوچستان

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی