[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۱۵
  • دوره جدید

«عاشقانه‌های شیدا» منتشر شد، روزنامه شیراز نوین

مجموعه شعر «عاشقانه‌های شیدا» سروده فاطمه شاه‌مرادی (شیدا)، توسط انتشارات نویسندگان پارس منتشر شد. فاطمه شاه‌مرادی در خصوص کتاب شعر خود به خبرنگار مهر گفت: «عاشقانه‌های شیدا»، نشان دهنده روح شیدایی و بی‌قرار زنی است که احساسش را در قالب شعر بیان می‌کند. گاهی حقایق و گاهی رویاهای دست‌نیافتنی را با واژه‌هایی بیان می‌کند که به دل می‌نشیند. وی افزود: عاشقانه‌های شیدا، بیان احساسات قلبی شیدا و عاشق است کـه مورد رحمت خداوند قرار گرفته که بتواند احساس پنهان در قلب خسته خویش را بسراید. شاه‌مرادی یادآوری کرد: خداوند قلب را در سینه انسـان آفرید و عشق را زینت‌بخش آن کرد و عشق سرآغازی شد برای نوشتن و سرودن که شعر بدون عشق، بی‌معنا و عشق بدون شعر، بی‌روح خواهد بود. وی ادامه داد: شعر در این سرزمین، در کنار یا حاشیه زندگی راه نمـی‌پویـد، بلکـه با زندگی آمیخته و با آن یگانه شده است. شعر را نباید تفنن و بازی با واژه‌ها دانست؛ بلکه شعر، پاره‌ای از هستی و زندگی قوم و قبیله‌ای اسـت که در این سرزمین، از گذشته‌های دور تا امـروز، زنـدگی کـرده و بـه شکلی با حیات آنان آمیخته، با زبان و فرهنگ آنان عجین شده و بدل به شناسنامه فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی آنان شده است.کتاب «عاشقانه‌های شیدا» سروده فاطمه شاه‌مرادی در ۱۲۰صفحه توسط انتشارات نویسندگان پارس منتشر و کار دیگری از این شاعر خوش‌ذوق به زودی منتشر می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شاه‌مرادی، «شیدا» در هشتم فروردین ۱۳۴۰ در ارومیه متولد شد و در سال ۱۳۵۷ ازدواج کرد و به همراه شوهرش به عشق حافظ و سعدی به شیراز مهاجرت کرد.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی