[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۹
  • دوره جدید

جدول شماره ۸۹، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- پول‌های فلزی- مسابقات معروف ورزشی 2- نسخه‌برداری- پول زیرزمینی- مرتجع لاستیکی 3-خمیده و پیچیده- خوش‌پوش و آراسته- اصل هرچیز 4- شوق و هیجان- هواپیما- شکمو 5- چه کسی؟- مغرور و خودخواه- همت گماشتن و کوشش در کار 6- نیا و پدربزرگ- از طوایف غرب کشورمان- کهنسال- نوعی بیماری عصبی 7- نزد ایرانیان است و بس- صدای کلفت- یک صدم دلار- نامی دخترانه 8- از حروف روسی- نابودکردن و از میان بردن- حرارت بالای بدن 9- قسمتی از خانه- تله ماهی‌گیر- زدنی پرچانه‌ها- پارسایی و پرهیزگاری 10- شاعر نابینای یونانی و خالق ایلیاد- دزد خانگی- پسوند شباهت- از بیماری‌های ریوی 11- صورت‌حساب- برخی در خواب می‌کشند- صابون خیاطی 12- منسوب به کشور یمن- مرض قند- زنگ گردن چارپا 13- غرور و تکبر- تیغ گل- رطوبت داشتن 14- شبکه رایانه‌ای- اشعه پزشکی- آموزش رفتارهای نادرست 15- فرایند مرتبط به هم- همت                              


عمودی
1- از بناهای تاریخی سیرجان 2- برابر- ناقص و بی‌سرانجام- ریشه و بنیاد 3- درشت و ضخیم- زدنی در بازی- مبانی و اصول 4- فاقد سرعت لازم- باب روز- پشه بزرگ- تن‌پروری 5- میانجی‌گری- زمین و خشکی- زینت روی- مساوی عامیانه 9- جمله کوتاه طنز- از گیاهان بی‌آوند خاص مناطق مرغوب و سایه‌دار 7- کلام درد- اثری از فریدون مشیری- عسل و هرچیز شیرین- چوبه اعدام 8- جرقه آتش- درخت کنار- نیکی و احسان 9- عضو تنفسی- محلی در مکه- خانه بزرگ- حرف همراهی 10- جزیره‌ای در دریاچه  ارومیه- اسکلت 11- خبر افشاگرانه- وسیع و گسترده- علامت تفضیلی-به پایان رسانیدن 12- تبحر و استادی- ضمیر وزنی- چاشنی سالاد- پلنگ 13- گرفتاری و دشواری- نگاه خیره- پیامبر خوش‌الحان 14- عدد نخستین- آزاده- از استان‌های کشورمان 15- لقب تایلند

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی