[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۷۹
  • دوره جدید

مریم دانش‌فرد ، روزنامه شیراز نوین

هُنُنُی کِردی

رفتم شب جمعه شاچراغ بَرِی زیارت 
اُی شُمو! دیدمت بردی دلُم وُی با مهارت
یِی برقی زدی تو کَلَم و از جا پروندیم 
خوردم لَتِه لُو، عقل و هوشم میرف به غارت 
از کِلِنجِ پا تا فرق تُک اَلُو گرفتم 
عین تو تُوِه چِرزیدم از بُن با حرارت 
سِی حالُ که خونه‌ی دلُم بَرَت رُمبید و تُمبید 
بیو زیر سایه‌ی محبتت بکن عمارت
گفتی وُیس بینم حرف حسابت چی‌چی هَس تو؟
گفتم که به یِی پِلِک تو بردیم به اسارت 
گفتی وِلِلِش ایجوریَم عیبی دَرِش نی 
اَی اِرثِ بُوات هَس رو چیشُم، میدم خسارت
گفتم تُوونِش به قیمت هَسّیِ من هَس
با یِی گل خنده هم حالُ بِدُم بشارت 
حالُ کجا به کجان نَقل کجان صَحنِ شَبِسّون؟
دختر هُنُنُی کِردی تو هم رفتی زیارت


واژه‌شناسی

بَرِی: برای 
اُی شُمو: آی شما 
چَپَری: سریع 
یِی: یک 
لَتِه لُو خوردن: تلوتلو خوران راه رفتن 
هِی: مرتب 
دَمِرُو: مرتب 
بوی: این واژه به هنگام تعجب زیاد به کار می‌رود 
کِلِنج: انگشت 
تُک: نوک سر 
اَلُو: آتش 
تو تُوِه: توی تابه‌ای 
بُن: ریشه 
چِرزیدم: سوختم 
سِی: نگاه 
حالُ: حالا 
رُمبید و تُمبید: فرو ریخت و خراب شد 
وُیس بینَم: صبر کن 
یِی پِلِک: یک حرکت 
وِلِلِش: بی‌خیال 
ایجوریَم: این طوری هم 
عیبی دَرِش نی: اشکالی ندارد 
اَی: اگر 
رو چیشُم: به روی چشمم 
تُوونِش: تاوانش 
هَسّی: هستی 
بِدُم: به من بده 
کجا به کجان نقل کجان: چی به چیه
هُنُنُی کِردی: هنر کردی 
شبسّون: شبستان 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی