[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۲
  • دوره جدید

پایش‌های محیطی مخازن مرکز اسناد فارس، روزنامه شیراز نوین

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس توسط کارشناس اداره کل حفاظت و نگهداری اسناد مورد بازدید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، دراین بازدید کلیه مخازن نگهداری اسناد، مخازن نسخ خطی و چاپی، تالارها و نمایشگاه اسناد از نظر مقادیر آلودگی‌های بیلوژیک، پارمترهای محیطی، شرایط نگهداری منابع و تجهیزات مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند و نمونه‌های بیلوژیک از اسناد آلوده به قارچ صورت گرفت. این بازدید پیرو پایش‌های محیطی مخازن مدیریت‌های استانی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی انجام گرفت.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی