[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۱
  • دوره جدید

تغییر در تیم مدیریتی برخی مناطق شهری، روزنامه شیراز نوین

معاون فنی و عمرانی و سرپرست شهرداری‌های مناطق یک، سه، چهار، پنج، شش و هفت شیراز منصوب شدند.  شهردار شیراز در احکامی جداگانه، معاون فنی و عمرانی، سرپرست شهرداری منطقه یک، سرپرست شهرداری منطقه سه، سرپرست شهرداری منطقه چهار، سرپرست شهرداری منطقه پنج، سرپرست شهرداری منطقه شش و سرپرست شهرداری منطقه هفت را منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس اسکندرپور در حکمی اسماعیل صالحی را به سمت معاون فنی و عمرانی، محمودرضا مهرجهانیان را به سمت سرپرست شهرداری منطقه یک، مسعود طهماسبی را به سمت سرپرست شهرداری منطقه سه، اصغر سروی را به سمت سرپرست شهرداری منطقه چهار، فرود بذرافشان را به سمت سرپرست شهرداری منطقه پنج، حمیدرضا اسماعیلی را به سمت سرپرست شهرداری منطقه شش و سعید معصومی را به سمت سرپرست شهرداری منطقه هفت منصوب کرد.
اسماعیل صالحی پیش از این شهردار مناطق چهار، شش، هفت و یازده شیراز، شهردار شهرهای آباده، گناوه و بندر دیر، معاون فنی شهرداری‌های استان بوشهر، مسئول عمران فنی شهرستان دشتی و معاون فرماندار شهرستان آباده بوده و هم اکنون از سوی شهردار شیراز به عنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز منصوب شد.
محمودرضا مهرجهانیان پیش از این شهردار منطقه چهار، معاون فنی و شهرسازی منطقه چهار، معاون منطقه شش، معاون منطقه یک، معاون منطقه سه، معاون منطقه هفت و مسئول امور مناطق معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز بوده و هم اکنون از سوی شهردار شیراز به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک منصوب شد.
مهندس مسعود طهماسبی پیش از این شهردار منطقه پنج شیراز، شهردار صدرا، معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری شیراز، شهردار سعادت شهر، عضو هیئت مدیره  همیاری شهرداری های استان فارس و مشاور شورای اسلامی استان فارس بوده است و هم اکنون با حکم مهندس اسکندرپور به سمت سرپرست شهرداری منطقه سه شیراز منصوب شد.
مهندس اصغر سروی پیش از این شهردار منطقه شش و معاون فنی و شهرسازی منطقه هفت بوده است. سروی هم اکنون از سوی شهردار شیراز به عنوان سرپرست شهرداری منطقه چهار شیراز منصوب شد.
دکتر فرود بذرافشان پیش از این شهردار منطقه سه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه بوده و هم اکنون با حکم شهردار شیراز به سمت سرپرست شهرداری منطقه پنج شیراز منصوب شد.
دکتر حمیدرضا اسماعیلی پیش از این شهردار منطقه یک شیراز، شهردارخرامه، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شیراز و شهردار منطقه ۱۰ شیراز بوده و هم اکنون با حکم مهندس اسکندرپور به سمت سرپرست شهرداری منطقه شش شیراز منصوب شد.
مهندس سعید معصومی پیش از این رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز بود و هم اکنون با حکم شهردار شیراز به سمت سرپرست شهرداری منطقه هفت شیراز منصوب شد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی