[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۱۵
  • دوره جدید

بدون همدلی ، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

فارس استانی ثروتمند است اما نیست! از گذشته تا کنون مدیران استان قدرت ریسک نداشته‌اند وامروز هم قدرت ریسک ندارند. تنها چیزی که خیلی مهم است حفظ پست است که باید به هر قیمتی برای بقای آن کوشید. درواقع پس از هر انتخابات و دگرگونی‌های سیاسی این پست‌های مدیریتی هستند که دست بدست‌ می‌شوند وباقی قضایا! فارس همچنان درقیاس با اصفهان استانی عقب مانده است. استان همجوار درتعامل مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس پیشرو در انتصاب وزرای اصفهانی در کابینه دولت هستند واستان فارس از این انسجام بی‌بهره است. درواقع درچهار سال گذشته و یا بیشتر باید یک مثال از وفاق نمایندگان مجلس با مدیران استانی فارس را بیان کرد تا این مثال به یک الگو تبدیل شود...

مدیران خودرا در معرض انتقاد احتمالی نمایندگان قرار نمی‌دهند ونمایندگان خودرا درمعرض انتظارات مدیران قرار نمی‌دهند و این دور باطل همچنان ادامه دارد از این جهت است که ماهمچنان به ریسمان پوسیده عقب‌ماندگی در انتخابات مجلس وشوراهای شهر و روستا چنگ‌ می‌زنیم و در‌خطابه‌های ‌آتشین خود را منجی فارس معرفی ‌می‌کنیم و باقی قضایا. 
بدون پرده باید گفت برای رهایی از این وضعیت اسفبار یا باید نگاه مدیران را تغییر داد و یا باید جانشینان اصلحی برای آنان پیدا کرد که با توجه با امواج سیاسی وسرگردان در استان انتخاب نفر جایگزین با توجه به ابعاد سیاسی وقومی کاری بس دشوار و شاید غیرممکن است. 
فارس استانی ثروتمند است اما نیست! منابع عظیمی درفارس وجود دارد که مهم‌ترین آنان نیروهای انسانی فعال ونخبه است و از آنها استفاده نمی‌شود. ارتباط با بدنه دانشگاه درحد چند تفاهم‌نامه است که شاید هیچگاه اجرایی نشود. از ابتدای سال‌جاری تا کنون چند تفاهم‌نامه بین دانشگاه شیراز وسایر دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان امضا شده است وهم‌اکنون از نتایج این عقد تفاهم‌نامه‌ها ‌باید گزارشی مفصل ارایه شود و می‌توان به جرأت گفت هیچ گزارشی در کار نیست و یک وجب خاک روی پرونده اقتصادی فارس در حوزه پژوهش نشسته است. مدیران اجرایی فارس خطابه‌خوان‌های خوبی هستند و باید به همه نمره بیست داد چرا که از آرزوهای بزرگ ‌می‌گویند وکوچکترین کاری انجام نمی‌شود.  باید به پیشینه اجرایی مدیران فارس نگاهی انداخت همان دردهای گذشته همچنان وجود دارد و مزمن شده است. هیچ ارتباط خارجی اتفاق نیفتاده است حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس اقدامی در عمل برای بهبود فضای اقتصادی استان انجام ندادند چرا که شوراها نمود عینی مشارکت مردم در امور مربوط به خود مردم هستند. شوراها حتی یک برگ برنده در جذب مشارکت بخش خصوصی ندارند و همه نگاه‌ها به دریافت عوارض و شهر فروشی است. اگر شهرداری تاکنون سرپا ایستاده است شهر مقروضی داریم واگر نه اقدامی برای جذب سرمایه‌گذاران انجام نشده است. 
وضعیت صنایع در فارس چندان قابل‌توجه وامیدوار کننده نیست. ما در عمل حمایتی از صاحبان صنایع نکردیم والبته صاحبان صنایع برای روزهای سخت فرمانده وسکاندار خوبی نداشته‌اند. باید دید منابع اختصاص یافته به حوزه صنعت در همان بخش مصروف شده یا به خرید ملک واملاک سپرده شده است وچرا دستگاه‌های مربوطه نظارت بایسته‌ای‌ دراین حوزه نداشته‌اند. 
اگر منابع اختصاص یافته به حوزه صنعت چه سهم آورده وچه تسهیلات بانکی در این بخش مصروف شده باشد حالا نباید این وضعیت بحرانی را شاهد باشیم. 
در حوزه جذب اعتبارات دولتی هم ضعیف عمل کرده‌ایم چرا که برابر آنچه رئیس سازمان برنامه وبودجه استان اعلام کرده در سال‌جاری اعتبارات سه درصد نفت وگاز 291 میلیارد تومان بوده است که متأسفانه 73 میلیارد تومان آن بیشتر جذب نشده است و در سال آتی این رقم به 170میلیارد تومان کاهش یافته که باز هم تخصیص آن 100درصدی نخواهد بود. این مطلب به ما یادآور‌می‌شود که در جذب اعتبارات دولتی هم ضعیف هستیم. در واقع آنچه اقتصاد فارس را تاکنون حفظ کرده است تنها خدا بوده و بس. 
فارس بدون سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بخش خصوصی و بدون توان در جذب اعتبارات دولتی درحال حرکت به افق 1400است. باید دید درآن تاریخ چه در انتظار مردمان فارس خواهد بود. ذکر این نکته لازم است که برای اداره بهتر استانی پهناور چون فارس باید این استان مانند خراسان به سه بخش شمالی، مرکزی وجنوبی تقسیم شود تا درآن شرایط شاید بتوان به انتظارات معوقه وپیش رو پاسخ گفت. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی