[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۱۲
  • دوره جدید

حقوق، روزنامه شیراز نوین

سرورالسادات طباطبایی‌زاده

آیا می توان کسی را از ارث محروم کرد؟
امروزه به کرات شنیده شده است که در دعواهای خانوادگی پدر و فرزند، پدری فرزند خود را از دخل و تصرف در اموالش پس از مرگ محروم کرده و به فرزند خود چنین بیان داشته که از ارث محرومت می کنم اما این صحبت یکی از اشتباهات رایج حقوقی است که گاهی در بین مردم در هنگام بروز اختلافات حاد خانوادگی بوجود آمده است . حال این سوال مطرح می شود که اگر پدر به صورت شفاهی یا مکتوب اظهار دارد که فرزند را از ارث محروم کرده است آیا فرزند واقعا از ارث محروم خواهد شد؟ در این شماره از مطالب حقوقی به بیان نکاتی حائز اهمیت در این خصوص می پردازیم :
در پاسخ باید گفت که تا زمانی که شخصی زنده و در قید حیات است ، اختیار هرگونه دخل و تصرف در اموال خود را دارد و بدیهی است که او می تواند در زمان حیاتش به عنوان مثال مالکیت تمام یا قسمتی از اموال را به یکی از ورثه یا حتی شخص ثالث منتقل نماید و جای اعتراضی برای نزدیکان وارث او نمی باشد. اما اگر این شخص وصیت کند که اموالش را به یکی از وراث ندهند یا اموالش را پس از مرگش به نام شخص ثالثی غیر از فرزندان و وراث او منتقل کنند ، به هدف خود نائل نخواهد شد.
مطابق ماده 837 قانون مدنی ایران « اگر کسی به موجب وصیت ، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست ». بنابراین محروم کردن یک یا چند نفر از ورثه از ارث وجاهت قانونی نداردو مورد حمایت قانونگذار نمی باشد . حال ممکن است سوال شود که با توجه به ماده 843 قانون مدنی که مقرر داشته هر کس می تواند نسبت به یک سوم اموال خود وصیت کند ، پس اگر شخصی یکی از ورثه را از ارث محروم کند، آیا ورثه موردنظر تا یک سوم اموال از ارث محروم می شود؟ پاسخ این سوال منفی است زیرا که همانطور که گفته شد قانون در خصوص محرومیت یکی از ورثه تعیین تکلیف کرده است و به صراحت اعلام کرده که این وصیت نافذ نیست ولی وصیت کننده ( وصی) می تواند نسبت به یک سوم اموالش وصیت کند که برای چه کسی یا کسانی یا به چه طریقی مصرف شود . مثلا می تواند بگوید یک سوم اموالم برای فلان ورثه باشد یا یک سوم اموالم را وقف می کنم.و تنها در این صورت است که سایر وراث سهمی در آن یک سوم وصیت شده نخواهد داشت و در واقع از این یک سوم از اموال محروم می شوند .

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی