[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۵۲
  • دوره جدید

آگهی مناقصه (شماره ۱۱-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

 

۱. نام مناقصه‌گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا، تلفن 80-32319374 تلفن امور تدارکات 32317869 
۲. موضوع مناقصه: قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه‌های برق بخش‌های مرکزی، شیبکوه، ششده، نوبندگان در مدیریت برق شهرستان فسا 
۳. زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری (از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰) از تاریخ ۹۶/۰۲/۲۰ لغایت ۹۶/۰۲/۲۶ به مدت ۵ روز کاری 
۴. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۷۴۸۲۷-۰۷۸۶۰ بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
۵. آدرس محل تحویل اسناد: شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و ملاصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- اداره دبیرخانه تلفن: 80-32319374 
۶. آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می‌باشد. 
۷. زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۱
۸. محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی 
۹. زمان بازگشایی پاکت‌ها: پیشنهادهای واصله ساعت ۱۵ :۱۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۱ با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد، به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند ۷ آگهی مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۱۰. ذکر شماره مناقصه روی پاکت‌ها الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است. 
۱۱. تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می‌باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه‌گزار گردد ضمناً تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد ( چک شخصی وجه نقد و ...) قابل قبول نمی باشد. 
۱۲. شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار می‌باشد. 
۱۳. مناقصه در ۲ جلسه برگزار می‌گردد. 
۱۴. پرداخت کلیه هزینه‌های کسورات قانونی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.
۱۵. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 


 ۱۶۴۲/ م الف 
                                                                                                                   شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی