[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۷۲
  • دوره جدید

آگهی مناقصه (شماره ۹-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

۱. نام مناقصه‌گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز، خیابان معدل، حد فاصل فلسطین و ملاصدرا، تلفن 80-32319374 تلفن امور تدارکات 32317869 
۲. موضوع مناقصه: قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه‌های برق بخش‌های مرکزی و رونیز و ایج در مدیریت برق شهرستان استهبان
۳. زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری (از ساعت 7/30 الی14/30) از تاریخ 96/01/20لغایت 96/01/26 به مدت 5 روز کاری 
۴. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
۵. آدرس محل تحویل اسناد: شیراز خیابان معدل، حدفاصل فلسطین و ملاصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- اداره دبیرخانه تلفن: 80-32319374 
۶. آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان‌پذیر می‌باشد. 
۷. زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ96/02/11
۸. محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، طبقه اول، دفتر معاونت پشتیبانی 
۹. زمان بازگشایی پاکت‌ها: پیشنهادهای واصله ساعت10 روز دوشنبه مورخ 96/02/11 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد، به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۱۰. ذکر شماره مناقصه روی پاکت‌ها الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است. 
۱۱. تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 30/000/000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه‌گزار یا مطالبات بلوکه‌شده توسط امور مالی این شرکت می‌باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه‌گزار گردد؛ ضمناً تضمین کمتر از مبلغ یادشده یا سایر موارد ( چک شخصی، وجه نقد و ...) قابل قبول نمی‌باشد. 
۱۲. شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار می‌باشد. 
۱۳. مناقصه در 2 جلسه برگزار می‌گردد. 
۱۴. پرداخت کلیه هزینه‌های کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
۱۵. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
1641/ م الف 
                                                                                                                                  شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی