[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۵
  • دوره جدید

روابط عمومی؛ ارتباط‌گران موفق یا ناموفق، روزنامه شیراز نوین

اعظم موسوی- اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس
بحث روابط عمومی‌است و ارتباط. بدون شک روابط عمومی‌ هنوز از نظر علمی‌مورد توجه و نگاه ویژه قرار نگرفته در حالی که همه اذعان دارند یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر سازمانی روابط عمومی‌آن است که باید پاسخگو باشد، بدود، بنویسید، بسازد و به عبارتی کلی‌تر سنگ زیرین آسیا باشد. هنر یا به تعبیری دیگر علم روابط عمومی‌تنها کارکرد تبلیغی ندارد؛ به تعبیر دکتر محسنیان‌راد «روابط عمومی‌عبارت است از فعالیت‌های ارتباطی و تدابیری که سازمان‌ها و مؤسسه‌ها برای ایجاد و خلق نگرش مطلوب و مقابله با نگرش‌های مختلف در پیرامون کار خویش دنبال می‌کنند. بر این اساس تبلیغات تنها بخشی از فعالیت‌های روابط عمومی ‌به شمار می‌رود.» و هر آن‌کس که در این جایگاه خدمت می‌کند در کنار بی‌شمار وظایف مکتوب و شفاهی که بر عهده‌اش می‌نهند باید مشاوری صاحب قدرت تجریه و تحلیل باشد. 
جامعه ارتباطی امروز جامعه‌ای افسار گسیخته است که در آن اطلاعات با سرعت حیرت‌آوری منتشر می‌شود و وجود و گستردگی شبکه‌های اجتماعی هم بر سرعت آن افزوده و باز در این میان آن‌که باید حواسش به همه چیز باشد روابط عمومی ‌است. کارکرد مدیریتی روابط عمومی‌ را هم نباید از نظر دور داشت. نگاه سنتی به روابط عمومی‌اگر چه هنوز کامل برچیده نشده شرح وظایف مشخصی را برای این حوزه در نظر گرفته بود که جز نصب بنر و تبلیغ و چند کار کوچک و بزرگ دیگر وظیفه‌ای را برای او قائل نبود. حال آن‌که عصر جدید که با رشد تکنولوژی و تغییر در رفتار و نگرش در حوزه روابط عمومی‌هم تا حدودی تغییر ایجاد شده هر چند نه چندان مطلوب، روابط عمومی‌ را در جایگاه کلان مدیریتی صاحب رأی می‌داند و می‌داند که داشتن نگاه حرفه‌ای به این حوزه نه تنها بر توانمندی روابط عمومی‌که بر غنا و جلب اعتماد مخاطب می‌افزاید. 
گفت‌وگو از دیگر موضوعات مهمی‌است که ضروری است در یک سازمان مابین مسئولان ارشد و روابط عمومی‌شکل بگیرد تا با تعیین استراتژی و برنامه ریزی عملیاتی به نتیجه مطلوب رسید. از این منظر گفت‌وگو می‌تواند به حصول الگوهای مناسب برای عمل بینجامد ومگر ارتباط جز این است؟ نیم قرن کم و بیش از شکل‌گیری روابط عمومی‌می‌گذرد اما هنوز اهداف، جایگاه و کارکردهای این حوزه به‌طور شفاف مشخص نیست و هنوز سردرگرمی‌موهومی‌بر این حوزه سایه افکنده که وظایف حرفه‌ای روابط عمومی‌را نشانه گرفته است.هنوز معتقدم جامعه ارتباطی امروز محصور شده در نقش‌ها و تکنولوژی‌های کوچک و بزرگ، نتوانسته ارتباطی آن‌چنان با مخاطب ایجاد کند که قصه مادربزرگ‌ها و شاهنامه فردوسی و حکایت‌های سعدی. این قصه را شرح فراوان است؛ باشد تا مجالی دیگر و هفته روابط عمومی‌دیگری که دوباره چند روزی به یاد آورده می‌شویم. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی