[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۷۹۴
  • دوره جدید

رشد ۶درصدی تعداد مشترکان آب نسبت به سال گذشته، روزنامه شیراز نوین

تعداد مشترکان آب در کشور تا پایان آذرماه امسال نسبت به پایان آذر ۱۴۰۰ با ۶.۱ درصد افزایش به ۱۷میلیون و ۷۷۶هزار مشترک رسیده است. به گزارش ایرنا، تعداد مشترکان جدید آب شهری در پایان آذرماه امسال ۱۸هزار و ۸۷۱ فقره شده‌اند که رشد خوبی را نشان می‌دهد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش آماری ماهانه وزارت نیرو طول شبکه توزیع آب در بخش شهری تا پایان آذرماه امسال به رقم ۱۶۹هزار و ۳۵۱ کیلومتر رسیده و این در حالی است که در زمان مشابه پارسال این مقدار ۱۶۷هزار و ۱۱۰ کیلومتر بود که رشد ۱.۳درصدی یافته است. طول خطوط انتقال آب نیز که در پایان آذرماه پارسال ۳۰هزار و ۹۶۰ کیلومتر بوده، در پایان آذرماه امسال به رقم ۳۳هزار و ۸۱۱ کیلومتر افزایش ‌یافته که رشد ۹.۲درصدی را نشان می‌دهد.
مجموع آب تولیدی کشور (زیرزمینی و سطحی) که پایان آذرماه پارسال ۵هزار و ۳۲۷میلیون مترمکعب بوده، با رشد ۱.۵درصدی در پایان آذرماه امسال به رقم ۵۴۰۶میلیون مترمکعب افزایش‌یافته است.
تعداد مشترکان آب روستایی که تا پایان آذرماه پارسال ۶۰۹۸ فقره بوده، با رشد ۱.۸درصدی به ۶۲۰۸ فقره در پایان آذرماه امسال رسید.
به‌این‌ترتیب درصد جمعیت روستایی تحت پوشش آب به ۸۵.۶ درصد رسید. طول شبکه توزیع آب در بخش روستایی در پایان آذرماه امسال به ۱۸۵هزار و ۹۴۵ کیلومتر رسید.
آب تولیدی (مجموع آب تولیدی زیرزمینی و سطح) تا پایان آذر امسال در حالی به رقم ۱۵۶۳میلیون مترمکعب رسید که نسبت به پایان آذر پارسال ۱۴۴۷میلیون مترمکعب ۸.۰۱ درصد افزایش داشته است. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی