[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۱۲
  • دوره جدید

تأمین زمین برای بازگشت مهاجران روستایی ، روزنامه شیراز نوین

مهاجرت معکوس در برخی از مناطق به عنوان یک پدیده نسبتاً نو که به مرور به یک جریان تأثیرگذار بر جامعه روستایی تبدیل می‌شود، نیازمند بررسی از ابعاد مختلف اسنادی و میدانی است، شهرستان سپیدان در استان فارس نمونه بارزی از شکل‌گیری این نوع مهاجرت‌ها و افزایش سکونت در روستاهای این شهرستان است .
به گزارش روابط عمومی‌بنیاد مسکن استان فارس، عواملی مانند سطح توسعه در روستاها، شرایط زندگی شهری، میزان درآمد مهاجران و تعلّق قومی‌و محلّی به عنوان عوامل احتمالی مؤثّر بر مهاجرت معکوس می‌بایست شناسایی و رابطه آن با مهاجرت معکوس بررسی گردد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان با بیان اینکه بنیاد مسکن از افزایش مهاجرت معکوس و سکونت در مناطق روستایی این شهرستان استقبال می‌کند، گفت: دراین زمینه از همه ظرفیت‌های قانونی از جمله تأمین زمین و مسکن مناسب برای روستاییان بهره‌گیری شده است.
مهندس شیروانی دوست با برشمردن اقدامات برای تشویق روستاییان به ماندن در روستاها اضافه کرد: از جمله این اقدامات تملک ارضای در محدوده طرح‌هادی 5 روستای این شهرستان به میزان 3 هکتار و نقشه برداری و تفکیک اراضی به میزان 4 هکتار و همچنین واگذاری 108 قطعه زمین در روستاها به متقاضیان در سالی که گذشته است ، این اقدامات و مجموعه اقدامات توسعه روستایی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه برای ماندگاری روستاییان در این مناطق باشد. این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: با همکاری و مشارکت ثبت اسناد و املاک شهرستان سپیدان در سالی که گذشت، اسناد مالکیت 259 واحد شهری و روستایی دراین شهرستان صادر شده است. صدور سند مالکیت نیز اقدامی‌در جهت رونق تولید و معاملات مسکن قلمداد می‌شود که انگیزه بیشتری به ماندن در روستاها می‌دهد. مهندس علی شیروانی دوست با بیان اینکه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت وهمکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف  از جمله کارکردهای بنیاد مسکن است، گفت: میان متغیّرهای سطح توسعه، شرایط نامساعد شهری، میزان درآمد افراد و تعلّقات قومی‌و بومی‌از یک طرف و مهاجرت معکوس از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی