[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۷۹۴
  • دوره جدید

شیراز صاحب ژئوپارک می‌شود، روزنامه شیراز نوین

عضو شورای اسلامی شیراز با اشاره به جایگاه ایران به لحاظ ویژگی‌های طبیعی و گوناگونی زمین‌شناختی در جهان، از برنامه‌ریزی برای شناسایی و ثبت و راه‌اندازی یک ژئوپارک شهری در این کلان‌شهر 
خبر داد.
به گزارش ایسنا، مصطفی کیانی رحیمی با بیان اینکه مناطق مختلفی از ایران، پتانسیل معرفی به عنوان ژئوپارک را دارند، به خبرنگاران گفت: ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم، رویکردی مسئولانه، حفاظتی و علمی درباره پدیده‌های منحصر به فرد طبیعی در چهارچوپ شناسایی ژئومورفوسایت‌ها است.
عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: موضوع زمین‏ گردشگری یا ژئوتوریسم و ژئوپارک، رویکرد اصلی توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و همچنین مناطقی است که منابع و ذخایر طبیعی محدود داشته یا از لحاظ صنایع و تولیدات ضعیف بوده، اما جاذبه‌های ارزشمند زمین شناختی و زمین ریخت شناسی یا ژئومورفولوژیکی دارند.
کیانی ‌رحیمی گفت: گسترش شهرنشینی و فعالیت‌های مختلف انسانی که موجب افزایش فشار بر محیط‌های طبیعی و اکوسیستم‌هاست، موجب مطرح شدن توسعه پایدار و توجه بیشتر به محیط‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی شده است. ژئوپارک‌ها علاوه بر توجه به جاذبه‌های زمین‌شناختی، بر تفسیر و آموزش، حفاظت گونه‌های مختلف میراث و همچنین شکوفایی اقتصادی و فرهنگی جامعه میزبان 
تأکید دارند.
او اضافه کرد: ژئوپارک، یک محدوده جغرافیایی مشخص است که با استفاده از جاذبه‌های طبیعی زمین‌شناختی و زمین ریخت شناسی، جامعه محلی را به‌ طور مستقیم درگیر مباحث حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری و آموزش می‌نماید و به ‌این‌ ترتیب دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری را 
میسر می‌سازد.
عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال جدید، توسعه صنعت توریسم بر مبنای پایش مکان‌های طبیعی متنوع، مفرح و جاذب گردشگر با سطح دسترسی مناسب است و شورای اسلامی و شهرداری شیراز درصدد بررسی توانمندی‌های ژئوپارک و ارائه راهکارهای مدیریتی جذب گردشگر در شیراز است که با پیمایش میدانی پتانسیل‌های ژئوتوریستی شامل ژئوسایت‌ها، ژئومورفوسایت‌ها و نیز سایت‌های فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
کیانی ‌رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷۷ ژئوپارک در ۴۶ کشور جهان وجود دارد که یک شبکه جهانی را شکل داده‌اند، خاطرنشان کرد: این شبکه به سرعت در حال رشد و توسعه است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی