[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۶۹
  • دوره جدید

انجمن صنفی کارگران ساختمانی گراش تأسیس شد، روزنامه شیراز نوین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رخداد گراش، اسماعیل سعدین سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گراش از تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در این شهرستان و سامان دهی ۷۰ کارگر ساختمانی خبر داد. اسماعیل سعدین سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گراش در جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان، گفت: این انجمن نخستین انجمن کارگری شهرستان است که در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون‌ کار، به منظور حفظ حقوق و منافع‌ مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران مشمول قانون کار تأسیس شده است. وی کارگران را یکی از اقشار زحمت‌کش و مؤثر جوامع دانست و گفت: انجمن‌های‌ صنفی‌ کارگری با هدف ارتقای وضعیت زندگی و معیشت کارگران و رفع مشکلات آنها تشکیل می‌شود.
سعدین تصریح کرد: انتظار می‌رود هیئت‌ مدیره انتخاب شده توسط کارگران جهت اجرای وظایف اصلی خود از جمله اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع‌ عمومی، دفاع از حقوق‌ کارگران، هماهنگی در جهت برگزاری دوره‌های‌ آموزشی ایمنی و مهارت‌‌های کارگران در راستای عملیاتی نمودن اهداف تشکیل انجمن گام بردارند. وی تأکید کرد در آینده نزدیک با پیگیری‌های انجام شده شاهد تشکیل دیگر انجمن‌‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در سطح شهرستان خواهیم بود. در این جلسه اعضای هیئت رئیسه موقت انجمن صنفی برای اداره جلسه از بین حاضران در جلسه انتخاب شدند و نامزدهای هیئت مدیره و بازرس خود را معرفی نمودند. با برگزاری انتخابات و شمارش آرا محمدعلی مهری، محمدرضا سجادی‌فر و حمید صلاحی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد بابا احمدی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. سهراب غفوری بازرس اصلی و محمود فخاری به عنوان بازرس علی البدل دیگر منتخبان انتخابات بودند. 
بر همین اساس اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن به مدت سه سال و بازرسان آنها به مدت یک سال انتخاب شدند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی